• FEIL FOKUS: Det er oppsiktsvekkende at BT velger å rette søkelys mot Novartis, fremfor praksisen og den eventuelle gevinsten øyeavdelingene har hatt siden 2007 som følge av ikke-godkjent behandling med Avastin, skriver Veronika Barrabés.

Sykehusfinansiering er ikke Novartis’ melkeku

Bergens Tidende (BT) har den siste tiden trykket en rekke artikler om Novartis og vår øyemedisin Lucentis.