• SIKKERHET FØRST: En sentral endring blir nå at det er oppnådde læringsmål med krav til realkompetanse som skal ligge til grunn for å bli legespesialist. Det kommer i tillegg til minimum tjenestetid, teoretisk undervisning og prosedyrekrav, skriver innsenderne. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Pasientene får legespesialister med god kompetanse

Legen kommer ikke videre i utdanningen før det er dokumentert at de faktisk har oppnådd kompetansekravet.