• KRIGSHELT: Nasjonaldagen er en god anledning til å minnes Shetlands-Larsen. FOTO: Birkhaug og Omdal

Da Shetlands-Larsen snudde smalsiden til

I forbindelse med 17. mai begynner tankene igjen å kretse rundt personer og minnesmerker i Bergen med en ekstra tilknytning til fred og frihet.