Gamle argumenter ruster ikke

DEBATT: Kall meg gjerne oppskriftsmessig, men jeg tror fremtiden er fornybar.

Publisert: Publisert:

MILJØSKADELIG: Skal vi opprettholde det norske overforbruket, vil det ha alvorlige konsekvenser for naturen uansett hvilke energikilder vi baserer oss på, skriver Sondre Båtstrand. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Sondre Båtstrand
Uavhengig bystyrepolitiker

Inge André Utåker (H) svarer i BT 21. februar at min motstand mot atomkraft er oppskriftsmessig. Det kan han i og for seg ha rett i: Gamle argumenter mot gammel teknologi, ja vel, men jeg mener at argumentene om sikkerhet, kostnader og avfall fortsatt er gyldige.

Jeg har mindre sans for argumentet om at det er verre å bygge ned kystnaturen, all den tid jeg verken har foreslått eller støttet en massiv utbygging av vindkraft i inngrepsfri natur.

«Er det bedre at de må finne seg i en mye lavere levestandard enn det vi har hatt?» spør Utåker om våre etterkommere – og der er vi inne på noe veldig viktig. Siden atomkraft ikke er basert på fornybare ressurser, vil etterkommerne etter hvert sitte igjen med mye avfall og lite energi.

Les også

Les innlegget Båtstrand svarer på: Dyrt, farlig og umoralsk?

Enda viktigere er det trolig å ta en debatt om levestandard i form av forbruk. Det er nok høyst oppskriftsmessig å peke på at om alle jordboere skulle hatt et gjennomsnittlig norsk forbruk, hadde vi trengt flere jordkloder, eller at menneskeheten som helhet hvert år bruker mer ressurser enn det naturen klarer å produsere. Det er like fullt poeng jeg synes er svært sentrale.

Skal vi opprettholde det norske overforbruket, vil det ha alvorlige konsekvenser for naturen uansett hvilke energikilder vi baserer oss på. Skal alle fossilbiler skiftes ut med elbiler som kjører like mye – eller skal vi redusere det totale antallet biler samtidig som fossilbilene fases ut?

Mer gange og sykling sammen med mer buss og bane kan på sett og vis sammenliknes med en fremtid der vi totalt sett bruker mindre energi, samtidig som energien kommer fra rene, fornybare kilder.

Kall meg gjerne oppskriftsmessig, men jeg tror fremtiden er fornybar!

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg