Samarbeid gir gevinst begge veier

DEBATT: Mange av våre utenlandske studenter har forsket på tema av stor relevans for sitt hjemland.

Publisert: Publisert:

SAMARBEID: UiB skal utvikle fremragende forskning og tilby den beste utdanningen. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er et viktig element i dette, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen
Rektor, Universitetet i Bergen

Vi takker Lilly Vinje for å ta opp et viktig tema i BT 17. desember: Utdanning og forskningssamarbeid i et globalt perspektiv. Det gir oss en anledning til å belyse tematikken ytterligere.

Universitet i Bergen (UiB) skal utvikle fremragende forskning og tilby den beste utdanningen. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er et viktig element i dette.

Vi samarbeider for i felleskap å utvikle ny kunnskap og gi studenter nye erfaringer. Universitetssamarbeid skal bygge opp under våre overordnede mål, for eksempel gjennom å utfordre og gi nye perspektiv på etablert kunnskap.

En rekke studenter fra UiB reiser hvert år på studieopphold til for eksempel Ghana eller Uganda. Det gir norske studenter mulighet til å erfare et annet utdanningssystem, en annen kultur og en annen kunnskapstradisjon. For noen fag er slike opphold helt nødvendige for å lære om samfunn, kultur, språk, men også om sult, sykdom, katastrofer og flyktninger.

Les også

Les innlegget som utløste debatten: «Driv UiB med u-hjelp?»

Det er selvfølgelig alltid en risiko for at studenter ikke møter akkurat det de kanskje hadde forventet. Det overordnede poenget er likevel å gi studentene en reell mulighet til å lære andre deler av verden å kjenne som en del av sin utdanning ved UiB.

Hundrevis av studenter fra partnerland utenfor Europa, mange av dem fra lav-inntektsland, har blitt utdannet i Bergen, ved de fleste av våre fakultet. Gjennom et godt og langvarig samarbeid mellom de vitenskapelig ansatte ved UiB og ansatte på institusjoner i de aktuelle land, har man kunnet gi studentene en unik utdanning.

Studentene har fått veiledning av vitenskapelige ansatte i Bergen i samarbeid med ansatte ved partnerinstitusjoner i hjemlandet. Mange har studert tema av stor relevans for sitt hjemland ved hjelp av et slikt samarbeid, og det skaper gode vilkår for god forskning og god utdanning.

For eksempel har Senter for internasjonal helse ved UiB lange tradisjoner for å ta imot studenter fra våre samarbeidsuniversitet i sør. Senteret tilbyr disse studentene en utdanning de ikke i samme grad kan få i sitt eget hjemland. Vi bruker våre miljøer for å skape fremragende kompetanse også i andre deler av verden.

Dette har vært støttet og ønsket av norske myndigheter i en årrekke gjennom program i Norges forskningsråd og Norad. Det betyr ikke at UiB driver u-hjelp, men at UiB hjelper med kompetansebygging samtidig som vi tilegner oss ny kunnskap, som nye studenter/stipendiater fra andre land og andre kulturer bringer med seg.

Kunnskap om hvordan man kan løse noen av de store globale utfordringene, er viktigere enn noen gang. Kunnskap må nødvendigvis hentes utenfor Norge for å forstå hvordan ting henger sammen. UiB ønsker å være i første rekke med å tilby studenter slike erfaringer i tilknytning til studiene, og har derfor lang tradisjon for partnerskap med institusjoner i sør. Dette er en strategi som vi ønsker å forsterke, som en del av vårt arbeid med FNs bærekraftmål. Her er nettopp partnerskap det meste sentrale virkemiddelet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg