Fast ansettelse skal være hovedregelen

Regelverket om offentlig tilsetting gjør arbeidet med å tilby midlertidig ansatte faste stillinger seigere enn ønskelig.

Publisert Publisert

TRYGGHET: Vi ønsker at Universitetet skal være en god arbeidsplass, der våre forskere kan få utvikle sitt talent under forutsigbare rammer for karrieren. Derfor er jeg enige med Folkman i at hastigheten i omstillingsarbeidet må opp, skriver UiB-rektor. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Dag Rune Olsen
    Rektor, Universitetet i Bergen

Varg Lukas Folkman treffer godt i sin kritikk av Universitetet i Bergens og forsknings- og høyere utdanningssektorens bruk av midlertidig tilsetting.

I en kronikk publisert i BT 22.04, påpeker han at å få ned midlertidigheten har vist seg å være en seig oppgave. Dette til tross for våre egne uttalte ambisjoner og krystallklare politiske pålegg.

Ved UiB har vi vedtatt at fast ansettelse skal være hovedregelen også ved tidsavgrensede, eksternt finansierte prosjekter. Forskerstillinger knyttet til slik virksomhet med mer enn to års varighet, lyses nå normalt ut som faste stillinger. Administrativt ansatte tilsettes fast. I tillegg har vi satt i gang et arbeid for å tilby forskere som allerede er i midlertidige stillinger fast ansettelse.

Dette må imidlertid skje innenfor regelverket om offentlig tilsetning, som krever at alle faste stillinger skal lyses ut. Det gjør at arbeidet med å tilby midlertidig ansatte forskere fast tilsetning tar noe mer tid enn ønskelig.

Folkman gjør rett i å kritisere oss for høy midlertidighet, men tar feil når han hevder at midlertidigheten skyldes universitetets satsing på store prosjekter slik som Media City Bergen. Vår deltakelse i denne kunnskapsklyngen har ikke ført til økt midlertidighet. Men vi forventer at den skal gi oss økte forskningsmidler til utdanningsstillinger på doktorgrads- og postdoktornivå. Dersom det knyttes forskerstillinger til slike prosjekter, vil disse tilsettes fast.

Fremfor alt har klyngen bidratt til attraktive, relevante og akademisk solide medieutdanninger. Og ja, utdanningskvalitet har, og vil fortsette å ha, høy prioritet hos dagens rektorat. Ettertraktede utdanninger av høy kvalitet svekker ikke grunnlaget for faste ansettelser, det er med på å styrke det.

Vi ønsker at UiB skal være en attraktiv og god arbeidsplass, der våre forskere kan få utvikle sitt talent under forutsigbare rammer og trygghet for karrieren. Derfor er jeg enige med Folkman i at hastigheten i omstillingsarbeidet må opp. Her er tålmodighet ikke en dyd!

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg