Grov feilinformasjon om ACER

Nei til EU roper «Ulv, ulv» om EUs energiunion.

Publisert: Publisert:

NEI TIL NEI TIL EU: – Nei til EU hevder at «lokalsamfunn i distriktene vil miste livsgrunnlaget» med ACER. Denne uttalelsen faller åpenbart på steingrunn. Energibyrået har ikke myndighet til å frata noen kraften sin eller bygge nye utenlandskabler, skriver stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap). Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Debattinnlegg

Eigil Knutsen
Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap) og medlem av finanskomiteen

Mange har ytret sin motstand mot Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert energibyrået ACER. Hadde halvparten av påstandene vært riktige, ville også jeg vært en innbitt motstander.

Nei til EU, ved Toril Mongstad, er blant dem som har engasjert seg i debatten. Organisasjonen som Mongstad representerer, er motstander av hele EØS-avtalen, som er en viktig pilar særlig for det eksportrettede næringslivet vi har på Vestlandet.

De som ønsker EØS-avtalen til livs, sier nei til det meste som kommer fra EU, uansett innhold.

Vi som derimot er for EØS-avtalen, må vurdere om vi ønsker å avslutte energisamarbeidet i Europa og sette avtalen i spill. Det ønsker ikke jeg.

Nei til EU hevder at «lokalsamfunn i distriktene vil miste livsgrunnlaget» med ACER. Denne uttalelsen faller åpenbart på steingrunn. Energibyrået har ikke myndighet til å frata noen kraften sin eller bygge nye utenlandskabler.

Det hevdes videre at EU overtar styringen av norsk energi hvis vi slutter oss til direktivet. Igjen, hadde dette medført riktighet, ville jeg stemt nei til energimarkedspakken før Nei til EU rakk å rope «ulv». Det er nemlig det de gjør i denne saken. Og som vi kjenner fra fabelen, er det sjelden en god strategi å rope ulv i tide og utide.

Les også

Knutsens første innlegg: ACER gir Norge innflytelse og en plass ved bordet

Les også

Svaret fra Toril Mongstad: Me må styre krafta vår sjølv

Ingen skal hevde at ACER ikke er en krevende sak for oss folkevalgte. Vi er alle opptatt av å bevare styringen over vannkraften vår. Jeg forstår noe av frykten EUs tredje energimarkedspakke har skapt. Vannkraften vår er verdens beste energikilde, og politikken må sørge for at vi eier den i fellesskap også i fremtiden.

Derfor mener Ap at det bør være kun Statnett skal bygge og drifte utenlandskabler. Det vil sikre oss nasjonal kontroll over kritisk infrastruktur, noe Høyre og Frp setter i fare med å insistere på at nye kabler skal eies og driftes av kommersielle aktører. Vi er også skeptiske til å bygge flere kabler etter et tiår hvor kapasiteten mot utlandet er kraftig utvidet.

Jeg vil kjempe for at norsk vannkraft skal brukes til å bygge arbeidsplasser i Norge og sørge for at vi kutter våre klimagassutslipp. EUs tredje energimarkedspakke setter ikke dette i fare.

En langt større fare for arbeidsplasser og verdiskaping i Norge er Nei til EUs kamp mot EØS-avtalen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg