• FUNGERER IKKE: Samtlige henvisninger som jeg har sendt til DPS-er og til psykologer/psykiatere med avtale, har jeg fått i retur med begrunnelsen: «Vi kan ikke se at pasienten har en psykisk lidelse som oppfyller kravene til helsehjelp ifølge pasientrettighetsloven», skriver lege Ole Idar Kvelvane. FOTO: Syda Productions / Shutterstock

Et hjertesukk fra fastlegekontoret

Det er krise i barnevernet. Det er krise i fastlegeordningen. Kan det virkelig bli verre? Ja, det kan det.