Vi trenger flere moralister

«Moralist» bør ikke være et skjellsord.

Publisert: Publisert:

FORBILDE: Nelson Mandela var moralist av høyeste orden, skriver innsenderen, som også nevner Al Gore, Martin Luther King Jr. og Mor Teresa. Foto: AP (arkiv)

Debattinnlegg

Jon Olav Økland
KrFU

Vi trenger flere moralister – ikke færre. Flere som står opp for mennesker som blir behandlet urettferdig, flere som stopper venninnen som sniker på bussen, og flere som sier ifra til kompisen som kjører med promille. At moralisme er et skjellsord – og det i kjølvannet av metoo-kampanjen – synes jeg er underlig. Konsekvensen blir at vi vegrer oss for å ta opp konfronterende emner av frykt for å bli stemplet som moraliserende.

Moral er læren om hvordan man faktisk bør handle i en gitt situasjon. Vi trenger den om den så tar utgangspunkt i menneskets fornuft, naturretten eller religiøs lære. Alle beslutninger bør ta utgangspunkt i hva som er godt eller skadelig for enkeltindivider. Dette er gjeldende både i spørsmål knyttet til prising av kollektivtransport og eventuelle militære inngrep ved folkemord.

Det er derfor trist at flere velger å bruke moralisme som et skjellsord? Dagbladets leder stemplet politimesteren i Oslo som moralist fra et annet århundre, fordi politimesteren ikke støttet forslag fra ungdomspartier om å legalisere cannabis. Alexis Lundh ble i NRK Ytring kalt moralist av FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, fordi han synes at regnbueflagget symboliserer en usunn tilnærming til fri sex. Bjørn-Kristian Svendsrud karakteriserte, i Dagsavisen, den norske staten som moralistisk fordi den ikke tillater enslige å få kunstig befruktning.

Dersom det verken er staten eller enkeltindivider som skal utøve læren om rett og galt, hvem er det da? Hva skal våre lover være basert på dersom de ikke tar utgangspunkt i moral? Jeg tviler på at verken Dagbladet, FRI eller Bjørn-Kristian Svendsrud ønsker å oppheve utdelingen av Nobels fredspris, men det er realiteten dersom vi fjerner moral fra det sekulære samfunn. Nelson Mandela var moralist av høyeste orden da kjempet mot apartheidsystemet. Mandelas etiske overbevisning tilsa at det var galt å forskjellsbehandle mennesker ut ifra etnisitet. Al Gore tok kampen mot klimaendring, fordi han mente at verden og naturressursene burde forvaltes på en bedre måte. Wangari Matay mottok Nobels fredspris blant annet for kampen mot landran og avskoging, og Mor Teresa fikk fredsprisen grunnet kampen mot fattigdom.

Les også

– «Politisk korrekt» er en lettvint fornærmelse

Vi skal i grunn være glad mennesker opp gjennom historien ikke hadde samme negative tilnærming til moral. Adam Smith, mannen bak det moderne markedsøkonomien, var utdannet moralfilosof, og tok utgangspunkt i moral – herunder frihet, rasjonalitet og ytringsfrihet – når han fremstilte sine teorier. Ved kristendommens inntog til landet – samt dens moraliserende lære – satte kirken en stopper for at uønskede barn ble satt ut i skogen. William Wilberforce var moralisten som fikk slutt på den britiske slavehandelen, nettopp fordi han mente det var galt å drive menneskehandel. Martin Luther King Jr. faller også under betegnelsen moralist.

Fellesnevneren er at de begrunnet sin kamp ut ifra en lære om hva som er rett og galt. Fjerner vi moral fra samfunnsdebatten, eksempelvis forslag om å utvide abortgrensen, vil vi i ytterste fall kun debattere de direkte praktiske implikasjonene en endring medfører.

I stedet for å flagge meningsmotstandere som moralistiske i negativ forstand, håper jeg at moral blir løftet som det beste utgangspunkt for en meningsytring. At noen blir truffet av moralsk kritikk, begrunner ikke fjerning av etikken. Klart det fantes individer som følte at Vesten moraliserte overfor hvite sørafrikanere under apartheid, eller at kirken gikk ut over sitt mandat da den stoppet mødre som satte spedbarn i skogen. Vi må imidlertid tørre å markere moral som godt utgangspunktet for en saklig debatt, og ikke moralisere ovenfor dem som bruker moral.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg