• HELGENAR: Når Selja vart det første bispesetet har dette utvilsamt samband med martyrstaden for Seljumennene, skriv innsendar. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Eit bispedøme for Vestlandet

I desse dagar feirar Vestlandet 950-årsjubileum for opprettinga av eit vestnorsk bispedøme, og minnet om ein prosess.