Noen må ha overskudd til å finne frem de gode bøkene

Vi har så mange fantastiske barnebokforfattere, ikke minst klassikere, som fortjener en større plass både hjemme og på skolen.

BOKSTAVEN Ø: Skal barna lære om bokstaven Ø, kan man finne tekster om røverne i Kardemommeby, skriver innsender. Utsnitt av bokomslaget til «Folk og røvere i Kardemomme by»

Debattinnlegg

Liv Åse Winsnes
Pensjonert lærer i barneskolen

Takk for et viktig og betimelig innlegg i BT 5. februar om dagens leseopplæring. Av og til kan man lure på om mye er gått i glemmeboken med tanke på inspirasjon og motivasjon, til fordel for instrumentalistisk tenkning, testing og måling.

Noen ABC-leseverk kan være så konstruerte og kjedelige at de virker mot sin hensikt. Da kan barna bli uvillige og trenge ekstra hjelp. Men de trenger ikke alltid mer av samme vonde medisin.

Vi har så mange fantastiske barnebokforfattere, ikke minst klassikere, som fortjener en større plass både hjemme og på skolen. Skal du lære om bokstaven Ø, er det nærliggende å finne tekster om røverne i Kardemommeby, eller lese høyt fra boken «Morfar er sjørøver». Slik kan flere barn trekkes med fordi dette appellerer. Om bokstaven M kan vi lese små snutter om Morten Skogmus i Hakkebakkeskogen, eller «Mormor og de åtte ungene».

Det kan lages tekster i forbindelse med turer, besøk til byen og liknende. Barna liker å se sitt navn i teksten.

Elsa Beskow har bøker der barna må finne siste rimord i hvert vers. Noen ord kan i dag være gammeldagse og ukjente, men du verden så gøy det er å lese om «Nissene i hatten» for så å finne ordene som mangler.

Så har du Sidsel Mørck, André Bjerke og Arild Nyquist med alle sine tøysevers.

Men noen må ha overskudd til å finne frem bøkene og reglene. Jeg er redd lærerne i dag er pålagt så mye rapportering og møtevirksomhet, at tid og overskudd til å finne frem god litteratur må vike for alle de andre pliktene. Debatten om heldagsskole for første til fjerde klasse er i gang. Det er helt nødvendig, for mye har endret seg i hverdagen.

Jeg vil oppfordre politikerne om å være litt mer ydmyke og gi lærerne større frihet i sin pedagogiske virksomhet og gi muligheter til kreativitet. Det er tross alt lærerne som sitter inne med den pedagogiske kompetansen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg