Urimelig kritikk mot kristne

DEBATT: Humanetikeren Einar Svendsen bør hente inn bedre dokumentasjon før han påstår at mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene.

Publisert:

SVIKTER: Hvis man skal rettferdiggjøre påstanden om at mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene, må man kunne si mer om når og hvor og i hvilket omfang dette skjer i dag. Her svikter det i Einar Svendsens innlegg, skriver biskop Halvor Nordhaug. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Einar Svendsen, som omtaler seg selv som «humanetiker og SV-er», har i BT 24. januar et innlegg med overskriften: «Mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene». Her lister han opp ekstreme tilfeller på hvordan barn utsettes for skremselsforkynnelse om helvetes pinsler, eller får høre at de er «besatt av demoner og djevelen». Dette sier Svendsen skjer i dag i «noen ekstreme miljøer».

Her må man spørre etter hvilken innsikt humanetikeren Einar Svendsen har i kristne trossamfunn i dagens Norge. At uheldige eksempler på skremmende forkynnelse finnes også i dag, og nettopp i enkelte «ekstreme miljøer», kan selvsagt være tilfelle. Men hvis man skal rettferdiggjøre overskriftens sterke påstand om at mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene, må man kunne si mer om når og hvor og i hvilket omfang dette skjer i dag. Her svikter det i Einar Svendsens innlegg.

Les også

Mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene

Til støtte for sine påstander viser han til en bok med eksempler fra Pinsebevegelsen i Oslo på 1950-tallet, der forfatteren skriver om egne erfaringer på skremmende forkynnelse. En slik beretning skal ikke betviles, men spørsmålet blir: Kan dette tjene som eksempel på at det samme skjer seksti år seinere? Likedan viser han til utsagn fra Anders Torp, sønn av den kontroversielle predikanten Jan-Aage Torp, om ting som skjer i «de verste ekstremistiske trosretningene i Norge». Men hvor representativt er dette for kristne kirkers arbeid blant barn og unge i Norge i dag?

Svendsen viser videre til hvordan Jehovas vitner praktiserer utstøting av døpte medlemmer som forlater menigheten. Dette er selvsagt en uhyrlig praksis. Men vet ikke Svendsen at Jehovas vitner, i likhet med «Mormonerkirken» (egentlig: «Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige») som Svendsen også er innom, blant alle kristne kirker ikke er regnet som et kristent trossamfunn? Her avslører han sin manglende innsikt i kirkelivet. Humanetikeren Einar Svendsen bør etter min vurdering hente inn bedre dokumentasjon og sette seg mer inn i forholdene før han kommer med en grovkornet påstand om at «mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene».

Les også

Biskopen bør ikke be om unnskyldning

Jeg skulle også ønske at han kunne reflektere noe over rollen som den kristne troen, riktig nok ikke alltid med like god støtte i kirkens egne institusjoner, gjennom århundrene har spilt i utviklingen av synet på nettopp menneskeverdet og menneskerettighetene. Mange kristne personligheter var da også involvert i arbeidet med Menneskerettighetserklæringen fra 1948. Den mest fremtredende av disse var lederen for FNs menneskerettighetskommisjon, Eleanore Roosevelt. Det er kanskje heller ikke helt tilfeldig at det nettopp er i den kristne kulturkretsen vi finner de statene som har kommet lengst i å etterleve denne erklæringen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg