Innvandrerne må komme på banen

Flere innvandrere må delta i det offentlige ordskiftet. Hvis vi ikke gjør noe, kan vi heller ikke klage.

Publisert: Publisert:

VANT PRIS: Den offentlige debatten trenger innvandrerstemmene for å få frem deres erfaringer, skriver Abdullahi Ibrahim, som vant prisen som «Årets debattant» i BT. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Abdullahi Ibrahim
Lærer i Bergen

For et par uker siden ble jeg kåret til «Årets debattant» i 2017 av Bergens Tidende. Det var stas, og jeg og mitt nettverk har gledet oss over det.

Men prisen kan nå lengre enn meg og min nærmeste krets.

Denne anerkjennelsen kan motivere andre som er i samme situasjon som jeg var i. En situasjon preget av frustrasjon. En følelse av håpløshet når det gjelder norske medier og nyheter og informasjon om innvandrere. At en medieinstitusjon gir anerkjennelse for å ha deltatt i debatter til en med minoritetsbakgrunn, bør være en motiverende faktor for dem som mener at norske medier er unyanserte og ensidige.

Det kan være tegn på at norske medier ikke ekskluderer minoriteter fra det offentlige ordskiftet, hvis det bare er vilje til å delta i debatten.

Jeg var blant dem som mente at norske medier tegnet et uriktig og unyansert bilde av innvandrere, muslimer og særlig somaliere i Norge. Etter hvert forsto jeg at det ikke hjelper å være på sidelinjen og klage. Man må komme på banen, delta i debatten og prøve å nyansere og lede den i den retningen man mener er riktig.

Vi er i en tid med økende fremmedfrykt og mer hets mot minoritetsgrupper. Derfor er det ekstra viktig at minoritetsbefolkningen i Norge deltar i det offentlige ordskiftet og prøver å skape balanse i debatten. Det er ikke alltid like enkelt å stå frem i offentligheten, men det er viktig for å nyansere debatten ved å komme med egne synspunkter og erfaringer. Det er vel og bra å få anerkjennelse, men det viktigste for meg er å kunne tilføre debatten noe som kan være til gode for samfunnet i Norge, inkludert minoriteter.

Les også

Årets debattant i BT: – Jeg skriver som regel midt på natten. Da er jeg så sint at jeg ikke får sove.

Hvis ikke vi innvandrere deltar i det offentlige ordskiftet, kan storsamfunnet tolke det som et tegn på at vi er tilfreds med, og aksepterer, de meningene som kommer frem der.

Vi kan ikke la folk uten våre erfaringer snakke på våre vegne. Gjør vi ikke noe, kan vi heller ikke klage. Det offentlige ordskiftet trenger oss fordi vi sitter inne med erfaringer og kompetanse som er viktig og nyttig for oss alle.

Jeg mener ikke at alle skal satse på å bli kåret til årets debattant, men man kan bidra i debatten og skape en balanse. Hensikten min har aldri vært å bli årets debattant i BT. For å være ærlig, visste jeg ikke engang at prisen fantes.

Jeg er glad det finnes mange nordmenn med nyanserte synspunkter som ber om og er opptatt av at den offentlige debatten skal balanseres. Men det finnes noen som drar debatten i en uheldig retning, enten med vilje eller på grunn av manglende erfaringer og nødvendig kompetanse.

Norske medier bør tilrettelegge for at personer fra innvandrermiljøet deltar i det offentlige ordskiftet. Det er viktig at debatten gjenspeiler hele samfunnets synspunkter. Det vil være berikende.

Men innvandrermiljøene må også komme på banen, bidra til debatten og ta eierskap fremfor å være tilskuere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg