• DERES ANSVAR: KK ved Haukeland universitetssykehus skal følge opp den nye familien de første fem dagene etter fødsel, så tar Bergen kommune over, skriver helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF). FOTO: Jan M. Lillebø

Misforstått om barselomsorg

Ønsker jordmorforeningen at Bergen kommune skal overta oppgaver vi ikke har fått midler til, samtidig som Haukeland skal få beholde pengene?