• BEHANDLING HEIME: Truleg vil meir av dei helsetenestene ein i dag får på sjukehus, i nær framtid skje i heimen til pasienten, skriv Herlof Nilssen. FOTO: Roar Christiansen

Sjukehusa 2035: «Alle må få brød før nokre kan få kake»

Skal vi levere helsetenester på same måte i 2035 som i dag, så krev det at kvar tredje 16-åring vel ei helsefagleg utdanning. Det er ikkje berekraftig.