Frivillighet er nøkkelen til suksess

Hvordan kan vi skape en ny kommune, når selve fundamentet bygger på tvang?

FRIVILLIG: Fjell kommune har frivillig slått seg sammen med Øygarden og Sund. Frivillighet er nøkkelen, skriver ordfører i Fjell kommune. Helge Sunde

Debattinnlegg

Marianne Sandahl Bjorøy
Ordfører i Fjell kommune

I media de siste ukene har det vært mye diskusjon om Arbeiderpartiets rolle i kommunereformdebatten. Arbeiderpartiet har tatt debatten på største alvor fordi vi er for endringer i kommunestrukturen gjennom frivillige prosesser.

Da arbeidet med kommunereformen startet opp i 2014, var forutsetningen fra stortingsflertallet at det skulle være en invitasjon til landets kommuner om å ta nabopraten med nabokommunen for å se om det var mulig å slå seg sammen. Prosessen skulle involvere innbyggerne, ansatte og organisasjoner på en god måte.

Les også

Regjeringen og støttepartiene enige om å slå sammen nesten 100 kommuner

De fleste kommuner har tatt nabopraten, involvert innbyggerne gjennom innbyggerundersøkelse, folkeavstemming og folkemøter. Kommunene har gjort jobben, også i kommuner der Arbeiderpartiet sitter med ordfører.

Det er et svært krevende arbeid å bygge en ny kommune. For vår del er det tre kommuner som skal bli til én. Tre kulturer skal bli til en felles kultur, og alle ansatte og innbyggere skal føle seg godt ivaretatt i den nye kommunen som står klar 2020. Det er en forutsetning at det skal være godt å bo i den nye kommunen, der trivsel hos ansatte og kvalitet på tjenestene skal være hovedfokus. Jeg mener dette er en forutsetning for å lykkes.

Da skal det mer enn penger og gode ord til. Det kreves og forventes støtte til de prosesser som foregår. Derfor reagerer jeg når Høyre og Frp kritiserer Arbeiderpartiet for å være vinglete og feige i denne prosessen. Det er Venstre og regjeringen som vingler. De var enig om en frivillig prosess, nå bruker de tvang.

Les også

Stortinget vil bruke tvang for å slå sammen kommuner

Arbeiderpartiet er for endringer i kommunestrukturen, men vi mener de beste løsningene kommer frem ved frivillighet. For hvordan skal vi bygge en ny trivelig og kompetent kommune, når selve fundamentet bygger på tvang?

Jeg er glad for at Fjell, Sund og Øygarden kommune har funnet sammen og blitt enig om å bygge en ny kommune på 40.000 innbyggere. Grunnmuren i den nye kommunen er bygget på frivillighet og en felles forståelse av at vi vil dette sammen. Ordførerne i disse tre kommunene har avholdt folkemøter der vi har stått side om side og argumentert for både fordeler og ulemper. Vi har klart å stå sammen gjennom prosessen. Det har vært vår styrke, og det har vært helt avgjørende for at vi kom i mål. Min påstand er at den nye Øygarden kommune blir til på tross av og ikke på grunn av regjeringens kommunereform.

Vi går noen arbeidskrevende og spennende år i møte. Jobben blir ikke gjort av seg selv og frivillighet er nøkkelen til suksess.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg