• BILDETEKST: Vil Amalie Skram videregående og Bergen katedralskole måtte ta inn elever med karaktersnitt ned mot karakteren 2 når elever har disse to skolene som sin nærmeste, spør innsender. FOTO: Elias Dahlen

De flinkeste vil uansett til sentrum

Det er unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole. Jeg er redd for at det meste blir som før.