• - Mens Storhaug for knapt to år siden karakteriserte Fjordman som en ekstremistisk konspirasjonsteoretiker, framstiller hun ham nå som en tilforlatelig islamkritiker.

Ikke bare en islamkritiker

DEBATT: For knapt to år siden karakteriserte Storhaug Fjordman som en ekstremistisk konspirasjonsteoretiker. Nå framstiller hun ham som en tilforlatelig islamkritiker.