Grunnlovsstridig oljeutvinning

Det er tragisk at det skal være nødvendig å reise sak mot staten.

Publisert: Publisert:

NY OLJE: Goliatplattformen ble bygget i Sør-Korea og tauet til Barentshavet, der den nå produserer den første oljen fra oljeprovinsen i nord. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Gunnar Kvåle
    Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
  • Thelma Kraft
    Fylkesleder, Besteforeldrenes klimaaksjon, Hordaland
  • Peter Haugan
    Styremedlem, Concerned Scientists – Norway

Tidligere i år delte regjeringen ut en rekke tillatelser for oljeleting i Barentshavet. Dette er første gang på over 20 år at helt nye områder på norsk sokkel åpnes for oljeindustrien. Få uker senere ratifiserte Stortinget Parisavtalen og forpliktet seg dermed til å bidra til å begrense den globale temperaturstigningen til ned mot 1,5 grad.

Det er godt kjent at for å nå dette målet, må langt det meste av allerede kjente fossile ressurser bli liggende i bakken, og klimagassutslippene i rike land må reduseres med rundt 80 prosent innen 2030. Fører letevirksomheten i nord til produksjon, vil det innebære store utslipp som i hovedsak vil komme etter 2030 - mange år etter at verdens utslipp må være drastisk redusert.

Les også

Nå skal det bygges og letes for milliarder i Barentshavet

Grunnloven sier vi har krav på et levelig klima. En storstilt utvinning av fossile ressurser i Arktis er ikke forenlig med dette. Derfor har Natur og Ungdom og Greenpeace nå stevnet Den norske stat for brudd på Grunnloven. Søksmålet støttes av en samlet miljøbevegelse. Domstolene får i oppgave å fastslå om oljeleting med sikt på ny utvinning i Arktis er i strid med Grunnloven, noe ledende jurister lenge har hevdet.

Grunnloven pålegger nemlig staten å gjøre det som er nødvendig for å sikre alle, også våre barn og barnebarn, et levelig klima og miljø. Paragraf 112 lyder: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har (...). Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».

Planetens tålegrenser er ikke tøyelige. Parisavtalen er basert på klimavitenskapelig forskning som setter klare grenser for hvor mye fossile brennstoff som kan brukes om vi skal kunne unngå farlige og irreversible klimaendringer. I denne situasjonen ser vi at norske myndigheter opptrer som om ingen grenser foreligger. Det er tragisk at det skal være nødvendig å reise sak mot staten på grunn av at regjeringen ikke tar på alvor ansvaret for å skape levelige kår for våre etterkommere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg