Vi må prioritere tøffere enn vi gjør i dag

Min intensjon er å sikre velferd også for kommende generasjoner.

SYKELØNNSORDNINGEN: Det må være økonomiske insentiver i en sykelønnsordning for at psykisk syke skal få tilstrekkelig med insentiver til å komme seg tilbake i arbeid, skriver Carl Christian Grue Solberg. Vegar Valde

Carl Christian Grue Solberg
Formann, Høyres Studenterforening i Bergen

John Ivar Johnsson reagerer nok en gang på min bekymring over offentlige utgifter i BT 26.10. Jeg overså de hersketekniske poengene om at Johansson vet best, han er tross alt eldst. Johansson gjentar poenget, og derfor svarer jeg med et retorisk spørsmål: Hvem er den beste danseren, den med mest erfaring, eller den som presterer best? La oss danse. Pass på lårhalsen, Johansson.

Jeg er opptatt av tall som sier noe om virkeligheten og om oss mennesker. Johansson sier om min tilnærming at det «bare er en påstand», det samsvarer ikke med hans egne erfaringer. Visst erkjenner jeg at erfaringer og anekdotiske bevis er av betydning. Jeg har dog ingen forståelse for at dine subjektive erfaringer er mer betydningsfulle enn bred forskning, Johansson.

Jeg har aldri påstått at et kutt i sykelønnen alene fører til mindre sykefravær. Det erfaringene fra andre land viser, er at dersom man kombinerer innføringen av en egenandel med tettere oppfølging av arbeidstaker og enkelte andre tiltak, gir det positive effekter. Hvorfor ikke bare gjennomføre de «hyggelige» tiltakene? Det har vi forsøkt i 20 år, det fungerer ikke.

Sykelønn som fortjent, Solberg

I medisinsk forskning operer man med et estimat på at 90- til 95 prosent av oss vil ha en positiv helseeffekt av å arbeide. Det er derfor jeg understreker OECDs poeng fra 2013 om at det må være økonomiske insentiver i en sykelønnsordning for at psykisk syke skal få tilstrekkelig med insentiver til å komme seg tilbake i arbeid. Ved og ikke legge til rette for økt deltakelse, fratas disse menneskene en potensiell helsegevinst.

Ifølge OECD bruker Norge en markant større andel av offentlige utgifter både på sykelønn og på uføretrygd enn våre naboland. Johansson antyder at vi har høyest sykefravær fordi vi har et inkluderende og organisert arbeidsliv. Følger man logikken, burde vi hatt færre mennesker på andre helserelaterte ytelser, som uføretrygd. Igjen samsvarer ikke Johanssons synsing med tallene.

Avslutningsvis foreslås det at jeg i to år bør arbeide 50 prosent for halv lønn i helsesektoren. Jeg har så stor respekt for arbeidet som gjøres i helsesektoren, at det overlater jeg til fagfolk. Det useriøse forslaget avslører enorme mangler på kunnskap om samfunnsøkonomi, men la nå det ligge.

Min intensjon er ikke å gjøre livet vanskeligere for folk. Min intensjon er å sikre velferd også for kommende generasjoner. Skal vi lykkes med det må vi begynne å prioritere tøffere enn det vi gjør i dag, enten vi liker det eller ei.

«Du må regne med å gå ned i lønn når du er syk»– Sykelønnen må reduseres. Måteholdet må tilbake, og det raskt.– Et pessimistisk syn på folks grunner til å sykmelde seg
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg