Nøkkelen til Kina

Selv på det verste mellom Norge og Kina foreleste forskere fra UiB om menneskerettigheter i Beijing.

UTDANNES: Hvert år tar syv millioner kinesere en universitetsgrad. Bildet er fra en avslutningsseremoni ved Fudan University i Shanghai. Scanpix

  • Dag Rune Olsen
    Rektor UiB

Foreløpig «leder» Norge 7–1 over Kina i vitenskapelige Nobelpriser. Det forspranget kommer til å bli spist opp. Hvert år tar syv millioner kinesere en universitetsgrad. Det avlegges årlig rundt 120.000 doktorgrader ved kinesiske universiteter. Kina har de nest største forskningsbevilgningene – etter USA – og den nest største produksjonen av vitenskapelige artikler – også det etter USA. Kinesisk forskning kommer i rakettfart på bred front – fra romforskning (!) via matematikk og miljøteknologi til medisin og partikkelfysikk. Midtens rike er ikke bare en økonomisk og politisk stormakt, men er også i ferd med å bli en vitenskapsnasjon av rang.

Det er en virkelighet vi må forholde oss til. Enkelt sagt vil det bli stadig viktigere for Norge å kunne si at «ja, vi forstår oss på Kina». Det betyr at vi trenger mer kunnskap om kinesisk politikk, om kinesiske samfunnsforhold og om kinesiske tenkemåter. For oss nordmenn er det unektelig en del kulturelle koder å knekke i landet med de tusen taktfulle talemåter.

Norge bør også ta mål av seg til å utvikle et tett og godt forskningssamarbeid med Kina på områder der vi har felles interesser eller står overfor felles utfordringer. Vi har for eksempel sammenfallende utfordringer knyttet til bærekraftige velferdsløsninger i samfunn der eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. Når det gjelder velferdsforskning generelt, kan vi bidra med norske og europeiske erfaringer, samtidig som Kinas valg av politiske løsninger kan få betydning for hvordan andre land – også europeiske – videreutvikler sin politikk på velferdsområdet.

Les også

UiB dropper Utdanningsmessen

Vi må i det hele tatt regne med at Kinas valg av utviklingsvei vil få betydning for resten av verden på en hel rekke samfunnsområder – samtidig som vi er avhengig av kinesisk medvirkning for å finne gode løsninger på problemstillinger som angår oss alle. En global «klimakur» uten Kina er utenkelig – ikke bare fordi landets økonomiske vekst er i ferd med å skape et massivt karbonavtrykk, men også fordi Kina satser stort på grønn teknologi, med årlige investeringer i fornybarsektoren som tilsvarer mer enn et halvt norsk statsbudsjett.

Forsvarlig ressursforvaltning i Nordområdene – Norges fremste utenrikspolitiske interesseområde og «verdens kjøleskap» – krever også samspill med Kina. I kraft av størrelse, folketall og forskningsinnsats, vil Kina dessuten bli en storprodusent av forskningsdata som kan ha stor verdi for norske fagmiljøer.

I disse dager snakkes og skrives det mye om at forholdet til Kina er «normalisert». Ordet er besnærende enkelt, men skjuler – som mange andre besnærende enkle beskrivelser – kanskje mer enn det avdekker. Gjenopprettelsen av normale mellomstatlige forbindelser mellom Norge og Kina er viktig, ingen tvil om det, men behovet for å foreta vanskelige avveininger mellom etiske og realpolitiske hensyn i forholdet til Kina, forsvinner ikke over natten. Samspillet mellom to så ulike land fra to så ulike kultursfærer vil på mange plan alltid være krevende – men jeg tror også at det kan være svært givende for den som er tålmodig og har vilje til å investere i oppbygging av gjensidig tillit.

Les også

Barnehagebesøk: Fra Bergen til Beijing

Historisk sett har vestlige forskningsinstitusjoner brukt mye energi på å lokke til seg de beste hodene fra de kinesiske universitetene. Ved UiB har vi mer tro på utvikling av reelle, langsiktige partnerskap som bidrar til sterke fagmiljøer både i Kina og Norge. Derfor har vi gjennom de siste tiårene utviklet gode samarbeidskonstellasjoner med Kina på en rekke områder.

UiB var en av initiativtakerne til senteret for nordisk-kinesisk forsknings- og utdanningssamarbeid som ble opprettet ved Fudan University i Shanghai i 1995. Ved Nansen-Zhu-senteret, som åpnet i Beijing i 2003, samarbeider UiB, Bjerknessenteret og Nansen senter for fjernmåling – alle fra Bergen – med kinesiske partnere om miljø- og klimaforskning. Vi har også et fruktbart samarbeid med Kina innen forskning på hjernekreft, et felt som inngår i de kinesiske myndighetenes tunge satsing på medisin.

For å sette søkelyset på universitetenes nøkkelrolle i et kunnskapssamarbeid med Kina, arrangerer UiB en internasjonal Kina-konferanse i Bergen i dag, 4. mai.

Les også

Her er de 10 mest publiserte forskerne på UiB

Samtidig markerer vi åpningen av Norwegian China Law Center, det første norske senteret som vil tilby opplæring i kinesisk rett for både jusstudenter og næringslivet. Senteret springer ut av et langvarig samarbeid mellom UiB og de fremste kinesiske miljøene for rettsvitenskap. Det startet med studentutveksling; nå kommer kinesiske jussprofessorer til Bergen for å undervise i kinesisk rett, og et større sino-europeisk forskningssamarbeid om domstolenes viktige rolle i samfunnsutviklingen er i støpeskjeen.

Jeg tror at en slik gradvis utvikling av samarbeid i «det akademiske grunnfjellet» har større betydning enn folk flest er klar over. Når ordinær diplomatisk dialog går i stå, kan forskningssamarbeid bidra til å opprettholde et konstruktivt forhold – et vitenskapelig diplomati – mellom parter som ellers er uenige. Det er illustrerende at selv da det offisielle forholdet mellom Norge og Kina befant seg farlig nær det absolutte nullpunkt, foreleste forskere fra UiB om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved eliteuniversitetet Renmin i Beijing.

Som resultat av dette samarbeidet, er UiB også det første norske universitetet som tilbyr jusstudenter undervisning i kinesisk rett kombinert med praksis i Shanghai eller Beijing. Jeg vil anta at de som kobler dette med kulturstudier og kyndighet i mandarin – det største språket i Kina – kommer til å være høyaktuelle for arbeidsgivere med virksomhet i Kina.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg