Tre forslag for en bedre bergensskole

I nesten åtte år har skolepolitikken i Bergen blitt styrt av Arbeiderpartiet, og like lenge har den stått stille.

Innsenderne vil blant annet innføre fraværsgrense også på ungdomsskolen. På bildet er Rothaugen ungdomsskole på Ladegården i Bergen sentrum.
  • Sondre Torvanger Hillestad
    5. kandidat for Bergen Høyre
  • Pia Aldepolla Falch
    Leder i Bergens Unge Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.
Les også

Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Selv om skoleresultatene i Bergen på mange områder er gode, kan vi aldri si oss fornøyd med en skole som er «god nok». Det er fortsatt elever med læringsvansker som ikke får den tilrettelagte undervisningen de trenger, og for mange elever faller fra ved overgangen fra ungdomsskole til videregående.

Samtidig har Ap-byrådet i årevis stått med hendene i lommen og sett på at langt over hundre lærere har ventet i kø for å ta etter- og videreutdanning.

Tiden da Bergen var en kunnskapskommune, uredd for å prøve ut nye og bedre løsninger i skolen, er forbi. Høyre mener at Bergensskolen kan bedre.

1

Fritt nivåvalg

Pia Aldepolla Falch og Sondre Torvanger Hillestad har tre forslag for skolene i Bergen.

Noen elever er flinke i matematikk, men sliter i engelsk. Andre er flinke i engelsk, men takler ikke naturfag. Likevel presses alle elever gjennom den samme undervisningen. I samme klasserom sitter en elev og kjeder seg fordi han ikke får utfordringer nok, mens kameraten ikke skjønner noe som helst.

Derfor vil Høyre dele undervisningen i basisfagene opp i midlertidige grupper eller klasser med forskjellige vanskelighetsnivå og læringsmetoder.

Det er for enkelt å tro at alle elever vil oppnå sitt fulle potensial med den samme undervisningen. La oss derfor gi elevene den tilrettelagte undervisningen de fortjener.

2

Fraværsregler som fungerer

Også ungdomsskolen bør ha en fraværsgrense, mener innsenderne.

Fraværsgrensen på videregående er tidenes skolepolitiske suksess. Regelen om at man ikke kan ha mer enn ti prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag, har fått fraværet til å stupe, mens karakterene blir bedre og flere fullfører.

Nå er det på tide å ta et oppgjør med fraværet i grunnskolen. Høyre vil innføre en fraværsgrense i ungdomsskolen, for å fange opp elevene som holder på å falle fra.

Dette handler ikke om å straffe elevene, men å ha et system for oppfølging av dem som ikke møter opp. Ved å innføre en fraværsgrense vil vi gi elever og lærere verktøyet de trenger for å få bukt med fraværet og lære mer.

3

En enklere overgang fra ungdomsskolen til videregående

Innsenderne ønsker at Bergen skal overta styringen av videregående skoler i egen kommune, slik som Amalie Skram vgs.

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående er vanskelig for mange. Samtidig velger altfor få yrkesfag, selv om næringslivet skriker etter flere lærlinger, og Norge vil trenge flere med fagbrev i fremtiden.

Ungdomsskolen forbereder rett og slett elever altfor dårlig på hva som ligger fremfor dem, og hvilke muligheter de har. Derfor vil Høyre gjennomføre et pilotprosjekt med yrkesfaglig valgfag. Dessuten bør Bergen overta driften av de videregående skolene i kommunen, slik at det er samme skoleeier for hele skoleløpet.

I årevis har ungdomsskolen blitt nedprioritert av politikere, både nasjonalt og lokalt. Nå trengs det et løft i ungdomsskolen, gjennom en skikkelig ungdomsskolereform.

Når du ser tilbake på skoletiden din, når trivdes du best?

Publisert: