Babyer og tre-åringer har ulike behov

Den foreslåtte normen sikrer ikke god nok bemanning for så små barn.

Publisert:

Bergen kommune praktiserer at barn født i november kan starte fra 1. august. Dette fører til flere barn under ett år i barnehagene. I Bergen var det en økning på over 27 prosent fra 2015 til 2016. Foto: Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

  • Tone Digranes
    Nestleder, Utdanningsforbundet Bergen
  • Odd Arild Viste
    Leder, medlemsråd for barnehage i Utdanningsforbundet

Like før sommerferien sendte regjeringen ut et forslag om innføring av en norm for bemanningen i barnehagen, på bakgrunn av et stortingsvedtak fra 2013. Vedtaket sier at det skal innføres en slik norm innen 2020, og forslaget går ut på at det skal være minst en ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Utdanningsforbundet Bergen ønsker dette forslaget hjertelig velkommen. En norm for bemanningen i barnehagen er et viktig bidrag for å skape god kvalitet i tilbudet til alle barn, og for å sikre at pengene som bevilges til barnehage brukes til beste for barna. Det er imidlertid et par sentrale aspekter med livet i barnehagen departementet ser ut til å ha oversett.

Les også

Jeg er forelsket i den norske barnehagen

Med de siste endringene i den lovfestede retten til barnehageplass fra barn er ett år gamle, får barn født i november året før tilbud om plass. Bergen kommune har lagt seg på en praksis hvor disse barna kan starte fra 1. august. Det betyr at retten til å få plass i barnehage i realiteten gjelder for barn ned til åtte måneders alder. Dette fører til flere barn under ett år i barnehagene. I Bergen var det en økning på over 27 prosent fra 2015 til 2016.

Fagfolk både i og utenfor barnehagen er helt entydige i sitt budskap om at barn under ett år krever flere ressurser for kvalitetsmessig god og trygg oppfølging. Et spedbarn krever en-til-en oppfølgning gjennom store deler av dagen. Vi mener at den foreslåtte normen ikke sikrer god nok bemanning for grupper som har så små barn, og at et minimum for barn under ett år bør være én ansatt for to barn.

Les også

Hvem skal trøste knøttet?

Det andre aspektet handler om åpningstid. Her er det store forskjeller, og vi erfarer at stadig flere tøyer strikken. Det innebærer at de samme ressursene strekkes ut over et lengre tidsrom. Uten at normen knyttes opp til antall timer daglig åpningstid, vil det altså ikke være en reell sikring av et minimumsnivå på bemanning.

Vi mener at en bemanningsnorm må gjelde innenfor en åpningstid på ni timer, og at det må stilles krav om ytterligere bemanning for barnehager som har åpent lenger.

Folk som er opptatt av kvalitet i barnehagen, tidlig innsats og trygge rammer for de aller yngste, har kjempet for disse endringene i årevis. Nå har vi endelig muligheten til å få innført standarder som sikrer en god faglig og tallmessig bemanning for alle barnehagebarn. Men da må de nye normene ta høyde for at et spedbarn og en tre-åring har ulike behov, og de må sikre at standarden ikke uthules gjennom lange åpningstider.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg