• RESPEKT: Vi vurderer ikke på nåværende tidspunkt å starte med jente/damelag. Dette er blant annet med bakgrunn i den respekten vi har for de store klubbene i regionen vår som har satsingslag for jenter/kvinner, og som spiller på øverste nivå: IL Sandviken og Arna-Bjørnar, skriver FOTO: Ørjan Deisz

Brann vurderer ikke å starte eget damelag

Bergen har mange gode tilbud for jenter.