Bergen Høyre mangler ryggrad

De lefler med populistiske strømninger i jakten på byrådsflertall.

Publisert: Publisert:

LEFLING: Harald Victor Hove, her sammen med statsminister Erna Solberg, er Høyres kandidat til jobben som byrådsleder. Han gjør nå alt han kan for å tekkes bompengemotstanderne, mener innsenderen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Odd E. Rambøl
Bystyremedlem (Ap) 1979–99 og 2007–2011

Jeg var medlem av Bergen bystyre for Arbeiderpartiet, den gang man besluttet å etablere bomringen. Det var knapt noen i Bystyret som var med på den beslutningen med glede. Det var en beslutning som de fleste mente var nødvendig, men som nok var så upopulær at man helst ville overlate til andre partier å fatte vedtaket.

Derfor skjedde det heller ingenting, før de to store partiene – Høyre og Ap – fant ut at de måtte bli enige om en løsning, og dermed ta belastningen sammen. I ettertid er det lett å se at dette var lokaldemokrati på sitt beste.

Men forhold har nok endret seg. Selv om man også da snakket om drivhuseffekten, global oppvarming og stigende havnivå, ble miljøproblemene og transportproblemene primært oppfattet som et lokalt problem. Bidragene fra staten ble deretter – altså ganske små.

Bergen var den første byen i Norge som etablerte en bomring. Da jeg den gang snakket med politikere og fagfolk fra andre deler av landet, var det mange som ga uttrykk for både forbauselse og beundring. De var imponert over at Ap og Høyre – i en så kontroversiell sak – kunne velge å ta belastningen sammen. At ingen forsøkte seg på «taktikkeri»: Overlate til motparten å innføre en ordning man innså var nødvendig, mens man samtidig toet sine hender. Bompenger var det de andre som innførte.

Les også

Sigurd Hille (H): Historien bak bompengene i Bergen

Men det var den gang – og ikke nå. I Oslo avviser nå Høyre og Ap alle splittelsesforsøk fra Bompengepartiet. De to store partiene – og de fleste mindre også – har klart gitt uttrykk for at de står på Oslopakke 3, som ble forhandlet frem med Frp-samferdselsminister Dale. Men Bergen Høyre, nå med Harald Victor Hove som leder, har tydeligvis ikke samme ryggrad som sine partifeller i Oslo.

I Bergen lefler man med populistiske strømninger i jakten på et byrådsflertall. Et Byråd hvor Trym Aafløy og hans meningsfeller skal være med, noe som helt åpenbart vil bryte med Høyres tradisjonelle politikk.

Og det til tross for at det nå står om noe større enn den gang bomringen «bare» ble sett på som et lokalt tiltak. Nå må man faktisk velge om man i et lokalt, men også nasjonalt og globalt perspektiv, vil være en del av problemet eller en del av løsningen.

Men kanskje vi mennesker er slik som i den kjente Storm P-tegningen, hvor to gubber sitter og prater sammen. «Hva mener så du om verdenssituasjonen?» sier den ene. «Ingenting», svarer den andre, «Jeg har fått et rusk i øyet».

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg