Barnehagebarn? Bli der du er!

Ville du orka femti minutt reiseveg med ein baby på magen, barnehagesekk på ryggen og ein treåring i trilla?

Publisert Publisert

DROPP FLYTTEPLANANE: Har du barnehagebarn og ynskjer å flytta til ein annan bydel? Så sant du ikkje ynskjer deg eit logistikkmareritt, tilrår eg at du legg det tåpelege innfallet i ei skuff, skriv Benedikte F. Vardøy Foto: Volodymyr Baleha / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Benedikte Fjellanger Vardøy
    Stipendiat ved UiB og barnehagemamma på Bønes
  1. Leserne mener

November 2018. Me har kjøpt ny bustad i ein annan bydel, og eg googlar overflyttingsopptak. Eg finn fristen for å søkja, fyller opp lista med tre barnehagar og legg ved ein notis om den nye adressa vår. Eg er ute i god tid og sjekkar at søknaden går gjennom. Alt vel så langt.

Så ringjer eg rundt og høyrer korleis det går. «Overflyttingsopptaket er i forkant av hovudopptaket, i januar-februar», får eg opplyst. Men me høyrer ingenting. «Nei, du har ikkje fått plass i overflyttingsopptaket, berre send inn søknad i hovudopptaket.»

Juni 2019. Me har flytta no, og sjølv om barnehagen vår er fin, er det blitt langt dit. Femti minutt heimanfrå når me reiser kollektivt. Gå til busstoppet, ta bussen til Wergeland, så bybane. Ville du prøvd den ruta med ein baby på magen, stellesaker og barnehagesekk på ryggen og ein stor treåring i trilla?

Pressemeldinga om full bydelsvis dekning i barnehagane dukkar opp. Eg ventar i spaning. Når kjem vårt tilbod om barnehageplass, sidan det visstnok er full bydelsvis dekning?

Les også

Vil fortsette med midlertidig barnehage i Nygårdsparken

Eg er elendig i strategispel. Eg skjønte altfor seint at det ville lønt seg å ta guten min ut av barnehagen frå mars til august dersom eg skulle ha sjanse til å få barnehageplass i eigen bydel. Då ville kommunen ha gjort alt dei kunne for å finna ein barnehageplass til oss innanfor bydelen. For til oss kjem det ikkje noko tilbod om plass.

Etter ei god veke sender eg melding til kommunen. Kommunen opplyser om at dei som hadde rett til barnehageplass i hovudopptaket, har fått plass i eigen bydel. Denne retten hadde ikkje me, fordi me hadde barnehageplass. Og paradokset er at dersom me hadde teke barnet vårt ut av barnehagen før 28. mars, ville det stilt seg annleis.

Benedikte F. Vardøy Foto: Privat

Når eg no har konstatert at me ikkje hadde noko rett til plass i hovudopptaket, googlar eg igjen. Overflyttingsopptaket er til for dei som har barnehageplass, men ynskjer å byta barnehage. Og som kommunen vedtok i Bystyret i desember 2016: «Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydel prioriteres» i overflyttingsopptaket. Så dette skulle vera opptaket for oss.

Men kva er eigentleg overflyttingsopptaket? Og kva skjedde med søknaden vår?

Overflyttingsopptaket er basert på den einskilde barnehagen sitt skjønn og velvilje. Barnehagen me har på førsteplass på lista vår informerer om at private barnehagar (og dei er det ein del av i Bergen) ikkje har plikt til å gjennomføra noko overflyttingsopptak. Dessutan fortel styrar meg at det berre er barnehagen ein har på førsteplass som gjeld ved overflyttingsopptaket.

Dimed spelte det inga rolle at det sto tre barnehagar på lista vår i januar-februar, og at dei andre to hadde ledige plassar. Men styrar verkar usikker, og det er ikkje så rart. For noko klårt regelverk for dette opptaket finst jo ikkje.

Utfallet av opptaket har hatt konsekvensar på fleire nivå for oss personleg, men problemet er strukturelt. Med overflyttingsopptaket skal ein kunna byta barnehage dersom ein flyttar eller av ein annan grunn ynskjer å byta. Det høyrest fantastisk ut. Det er berre det at det er heilt tilfeldig kva som skjer i dette opptaket.

Har du barnehagebarn og ynskjer å flytta til ein annan bydel? Så sant du ikkje ynskjer deg eit logistikkmareritt eller set di lit til bilen, tilrår eg at du legg det tåpelege innfallet i ei skuff fram til alle barna dine har begynt på skulen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg