Bergen kommune tar ansvar for fastlegekrisen

Vi forventer 9000 ledige plasser hos fastlege innen september.

Publisert Publisert

TAR ANSVAR: Målet til helsebyråd Beate Husa er at alle bergensere skal ha en fastlege de er fornøyd med. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

  • Beate Husa
    Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Jeg viser til tillitsvalgte fastlege Lina Welle-Nilsen sitt innlegg 17. februar om fastlegekrisen i Bergen. Jeg er helt enig i at det er krise! Og den omfatter ikke bare Bergen, den er nasjonal.

Welle-Nilsen etterlyser at Bergen kommune tar ansvar for krisen. Vi skal gjøre vårt beste for å bidra til en løsning, men det hun ikke nevner, er at bakgrunnen for krisen har sitt utspring i en underfinansiering av hele fastlegeordningen, i hele landet.

Det må staten og helseminister Bent Høie (H) ta ansvar for.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Jeg ønsker å bli gammel som fastlege i Bergen»

Høie vet at problemet er nasjonalt, og har varslet en handlingsplan for fastlegekrisen til våren. Jeg har store forventninger til at det skal være en konkret plan, og at det følger nødvendig finansiering med tiltakene.

Welle-Nilsen nevner blant annet at det er staten som fastsetter prisene, og at priser og tilskudd ikke bidrar tilstrekkelig til kompensasjon for økte utgifter for legekontorene. Jeg forventer at det kommer forslag til løsning for dette i handlingsplanen denne våren.

Men selv om krisen er nasjonal og finansieringen styres av staten, vil Bergen kommune ta ansvar. Welle-Nilsen har helt rett i at kommunen har ansvar for innbyggerne våre, og deres tilgang til fastlege.

I dag er det ingen ledige plasser på fastlegenes lister. Det er en uholdbar situasjon, som vi jobber aktivt for å løse. Blant annet har kommunen i budsjettet for 2020 lagt 12 millioner på bordet for å opprette kommunale legekontor.

Det første kommer på plass allerede før sommeren, og vi forventer 9000 ledige plasser innen september.

Vi skal også opprette en ny enhet for allmennmedisin, som vil få ansvar for oppfølgingen av alle fastlegene i Bergen.

Welle-Nilsen peker på at fastleger som ønsker det, må få kortere listelengde. Dette er allerede en aktiv politikk i dag, men det skal vi fortsette å jobbe for fremover. Videre har fastlegene kommet med flere konstruktive forslag til andre tiltak kommunen kan gjøre for å bedre rekrutteringen av fastleger. Disse jobber vi med nå, og vi kommer til å komme med forslag til strakstiltak innen kort tid.

Når helseministerens handlingsplan er lagt frem, vil vi se på behovet for supplerende tiltak til det som foreslås fra staten.

Det er mitt mål at alle bergensere skal ha en fastlege de er fornøyd med, samtidig som det skal være rom for å gjøre et bytte, dersom man ønsker det.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg