Vis respekt for dette bergensbygget

Det som nå skjer med Bergen tinghus, kan undergrave hele fredningsinstituttet.

Publisert Publisert

– LA TRAPPEN VÆRE: I realiteten ødelegger forslaget fra 4B Arkitekter en del av konseptet bak vinnerutkastet og en av-monumentalisering av bygningen, mener Carolyn Ahmer. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Carolyn Ahmer
    Sivilarkitekt og førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Bergen tinghus ble oppført i årene 1929–1933 etter tegninger av arkitekt Egill Reimers, og er en av de viktigste monumentale bygningene i Norge fra første halvdel av 1900-tallet.

Bygget ble fredet etter kulturminneloven i 2014, som del av landsverneplanen for Justisdepartementet.

Tinghuset i Bergen peker bakover til en tid da offentlige bygninger skulle stå som massive fondsmotiv i gateperspektiver og ved plassutforminger.

Skulpturer, trappeløp og smijernsgittere inngikk som en integrert del av bygningens arkitektoniske uttrykk.

Les også

– Tinghuset uten trapper er som en munn uten tenner

I arkitektkonkurransen om den nye justisbygningen i Bergen i 1928 ble det eksempelvis stilt krav om at bygningen måtte få en karakter som utpekte den til «Sæte for statens administrasjon».

Det ble stilt krav om en «monumental vestibyle og en verdig hovedopgang som naturlig fører frem til bygningens rettslokaler».

Reimers vant i konkurranse med 64 andre arkitekter, med forslaget «Respekt for loven».

Det monumentale trappeløpet foran rettsbygningen mot Tårnplass var en avgjørende del av vinnerforslaget.

På denne bakgrunnen stiller jeg meg undrende til at Riksantikvaren vurderer at det vil være hensiktsmessig å fjerne trappeløpet.

Riksantikvaren mener det kan «legge det til rette for et mer enhetlig og tydelig grep, som underbygger det monumentale uttrykket til Reimers hovedinngang».

I realiteten ødelegger forslaget fra 4B Arkitekter en del av konseptet bak vinnerutkastet og en av-monumentalisering av bygningen.

Det som nå er i ferd med å skje med Bergen tinghus gjennom slike retoriske grep, kan lett skape uheldig presedens og på sikt bidra til å undergrave hele fredningsinstituttet.

Les også

Slik kan det nye tinghuset bli

Det bør være en arkitektfaglig utfordring å formgi en ny daglig bruksinngang som tilfredsstiller krav til sikkerhet og universell utforming, uten å fjerne det monumentale trappeløpet.

Hvorfor heller ikke bruke eksisterende biinngang eller lage en ny mer minimalistisk bruksinngang (ref. nye Gulating) til venstre for midtpartiet?

Dette kan gjøre det mulig å etablere en trinnfri tilkomst til nye sikkerhetssoner i underetasjen.

En slik løsning bør kunne bli en funksjonell, estetisk og godt lesbar tilføyelse som ikke ødelegger bygningens monumentale uttrykk og Reimers intensjoner for Bergen tinghus.

Den opprinnelige hovedinngangen bør også fortsatt kunne benyttes ved spesielle anledninger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg