Ta søvnvansker på alvor

DEBATT: Det er på tide å åpne øynene for det skjulte folkehelseproblemet.

Publisert: Publisert:

STORT PROBLEM: Kronisk søvnløshet blir ikke tatt like alvorlig som andre store folkesykdommer som diabetes og depresjon, mener innsenderne. Foto: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Mats Lien, Einar Bredeli, Ole-Tobias Tveit Fåland og Andreas Tallaksen
Psykologstudenter

Du ligger i sengen og vrir deg uten å få sove. Timene går og det nærmer seg soloppgang. Kanskje er du heldig og får to timer søvn. Andre ganger sovner du ikke i det hele tatt. På dagtid eksisterer du rent fysisk, men du lever ikke. Du bare er der.
For mange er dette realiteten. Faktisk er det stadig flere som får langvarige søvnvansker, og enkelte studier viser at opp mot 15 prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for kronisk søvnløshet (insomni).

De fleste av oss har kjent at energinivået blir lavere og konsentrasjonen svekket etter én natt med lite søvn. Når søvnen uteblir over tid blir konsekvensene enda større. Tall fra Folkehelseinstituttet indikerer at kronisk søvnløshet dobler risikoen for uføretrygd og står for én tredjedel av sykefraværet, i tillegg til å øke risikoen for angst og depresjon.

Andreas Tallaksen, Einar Bredeli, Mats Lien og Ole-Tobias Tveit Fåland. Foto: Privat

Den anbefalte behandlingen for kronisk søvnløshet er psykologisk behandling, eller såkalt kognitiv atferdsterapi. Dette går i korte trekk ut på å endre tanker og atferd for å oppnå et bedre søvnmønster. Det paradoksale er at kun et fåtall tilbys dette, og mange går dermed ubehandlet gjennom livet og lider i stillhet.

Det er flere grunner til at få mottar denne behandlingen. For det første er det lettere for fastleger å skrive ut sovepiller isteden. Dette kan gi effekt på kort sikt. Men mange blir avhengige av pillene for å få sove. Effekten avtar også over tid, og når en slutter med pillene kommer søvnproblemet ofte tilbake.

Det finnes også få klinikere med kompetanse til å gi kognitiv atferdsterapi for søvnløshet, og pasientene henvises derfor gjerne til private søvnsentre i de store byene, der kapasiteten er begrenset og det er dyrt for pasientene.

Et annet poeng er at søvnvansker sannsynligvis blir underdiagnostisert i klinikkene, ettersom det tradisjonelt sett er blitt ansett som et symptom på annen psykisk lidelse, heller enn å bli anerkjent som en lidelse i seg selv. En norsk doktorgrad fra NTNU argumenterte for at kronisk søvnløshet skal sees på som en egen lidelse, som kan forverre andre psykiske vansker.

For tiden foregår det et stort norsk forskningsprosjekt med over 1700 pasienter, som undersøker om internettbehandling kan være veien å gå. I det interaktive behandlingsprogrammet Sleep Healthy Using the Internett (SHUTi) tilbys den psykologiske behandlingen via en nettside som pasienten gjennomfører helt på egen hånd, uten veiledning fra en behandler.

Les også

Denne familien sverger til oransje briller

Pilotstudien til dette prosjektet viste at hele 60 prosent ble helt kvitt søvnvansker etter ni uker, noe som er sammenliknbart med effekten av å gå i behandling hos en søvnspesialist. I januar ble det også publisert en ny norsk studie som viste at søvnen til disse pasientene fortsatt var bra 1,5 år etter at behandlingen ble avsluttet.

Kronisk søvnløshet er et stort og skjult folkehelseproblem, som ikke blir tatt like alvorlig som andre store folkehelsesykdommer som diabetes og depresjon. Dersom det pågående forskningsprosjektet kan vise til resultater i tråd med tidligere studier på internettbehandling for kronisk søvnløshet, så bør helsepolitikerne med Bent Høie i spissen komme på banen.

Det er problematisk at den beste behandlingsmetoden ikke når ut til denne pasientgruppen. Spesielt med tanke på den høye forekomsten av lidelsen, de store helsemessige konsekvensene for enkeltindividet og de enorme samfunnsmessige kostnadene lidelsen påfører samfunnet vårt – i tap av produktivitet, sykedager, og uføretrygd.

Å gjøre internettbehandling for søvnvansker til et folkehelsetilbud kan være én av veiene å gå, for å sørge for lik tilgang til effektiv behandling for alle, uavhengig av om man er bosatt i by eller bygd, fattig eller rik.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg