Samiske foreldre må kjempe i oppoverbakke

For at samiske språk skal ha en fremtid i sør, må storbyene gå foran.

Publisert Publisert

LITE TILRETTELAGT: Mange samiske bergensere opplever at undervisning på samisk er umulig, skriver innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Aslak Owren
    Styremedlem i Bergen SV og innfødt samisk bergenser

Det er ukjent hvor mange samer som bor i Norge, men vi vet at stadig flere bosetter seg i storbyer, også utenfor tradisjonelle samiske områder. I den grad Sametingets valgmanntall er en indikator, har Bergen en beskjeden, men voksende samisk befolkning – som er blant de største sør for Trøndelag. Det bor også flere samer i områdene rundt Bergen og på Vestlandet for øvrig.

Tilværelsen som same i sør er ofte ensom og isolert. I mange kommuner er det kun en håndfull av dem, og de kjenner ikke nødvendigvis til hverandre. Derfor vet vi at mange samer sørpå ikke er del av samiske miljøer, og har få samer i sin omgangskrets.

Flertallet behersker i liten eller ingen grad noen samiske språk. Dette kommer frem av valgundersøkelsene som gjøres etter sametingsvalg.

Aslak Owren Foto: Privat

Samtlige av de gjenlevende samiske språkene vurderes som truet, alvorlig truet eller kritisk truet av UNESCO. Ifølge Samelovens § 1–5 er samiske og norsk språk likeverdige i Norge. Den norske stat har også noen lovmessige forpliktelser ovenfor den samiske befolkningen, særlig knyttet til samisk språkopplæring i grunnskolen. Det er en rettighet som det påligger kommunene å innfri.

I dag opplever mange samiske bergensere at de må kjempe i oppoverbakke for at deres barn skal få undervisning i samisk, og at undervisning på samisk er umulig. Flere opplever at kommunen ikke informerer godt nok om deres muligheter og rettigheter, eller at fristen for å søke har gått ut uten at denne var kjent for dem.

Tilbudet som gis i dag, er som regel fjernundervisning over nett. Kvaliteten på dette tilbudet er ifølge Riksrevisjonen varierende, og ofte for dårlig.

Dette gjør at mange samiske barn i Bergen ikke lærer seg et samisk språk, og at de blir mindre kjent med sin kultur. For at det samiske skal ha en fremtid i sør, må storbyene gå foran og aktivt legge til rette for dette.

Vi vil at Bergen skal bli en attraktiv by for samer i hele Vestland, hvor språket og kulturen kan blomstre. Et viktig steg i denne retningen er at Bergen oppretter et fast undervisningstilbud i og på samisk sentralt i byen, og at skolene aktivt og gjentatt kartlegger ønsket om å ta dette i bruk.

Dette vil vi i SV fremme forslag om i bystyret, og vi håper at de andre partiene blir med på å sikre kårene for de samiske språkene i og rundt Bergen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg