Unødvendig å sende eldre bilister til helsesjekk

DEBATT: De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse.

Publisert Publisert

MINDRE STRENGT: Verken Sverige eller Danmark krever at eldre møter hos legen for å få beholde førerkortet, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Debattinnlegg

  • Roald Stigum Olsen
    Leder Vestland Senior Høgre
  1. Leserne mener

Alle må ha tilfredsstillende helseattest for å få førerkort. Men etter fylte 75 år har man i Norge innført særkrav om at gyldigheten for helseattest skal være inntil tre år etter 75 år og to år etter 78 år. I praksis fører det til at alle som har passert disse aldersgrensene og fortsatt vil beholde førerkortet, må oppsøke lege for å få utstedt helseattest.

Helseattesten er det viktigste dokumentet som inngår i søknaden til Statens vegvesen, som er den forvaltningsmyndigheten som utsteder nytt førerkort.

Les også

Trafikklærer slår alarm om farlige eldre i trafikken

Begrunnelsen for disse særkravene kan kun være en utbredt oppfatning i Norge om at eldres helsetilstand medfører økt trafikkrisiko. Kan dette være riktig i Norge? Kan dette begrunnes i fakta?

Gruppen som har flest uhell og ulykker i trafikken, er ikke de eldre, men de yngste bilførerne.

Generelt viser undersøkelser at eldre bilførere kjører forsiktig, kjører sjeldnere og unngår å kjøre når trafikken er stor. Dessuten viser de fleste eldre selvinnsikt og stor ansvarsfølelse, og unnlater å kjøre bil når de føler seg usikre.

IKKE VERSTINGER: Eldre bilførere er innblandet i færre ulykker enn de yngste, viser norsk statistikk. Diagrammet viser antallet bilførere som blir skadd eller drept per million kjørte kilometer. Tallene er fordelt på alder og kjønn. (Kilde: Statens vegvesen / TØI- rapport 1042/2009)

I Sverige og Danmark er reglen for hvor lenge førerkortet er gyldig, uavhengig av alder, og det kreves ikke helseattest ved fornyelse. Bilføreren plikter selv å melde fra. Det er bilførerens lege som må vurdere om helsen er tilfredsstillende og som skal informere når førerkortet må inndras.

Den ordning vi har i Norge virker ikke etter intensjonen. Alle eldre bilførere påføres betydelige kostnader og praktiske ulemper, som oppfattes diskriminerende. Myndighetene påføres unødvendige oppgaver, og fastlegene, som er en overbelastet gruppe, må bruke mye tid på papirarbeid i stedet for å behandle syke.

Les også

20.000 demente bilførere på veien hver dag. Når bør bestefar levere inn lappen?

Det er fremmet forslag fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet om heving av aldersgrensen fra 75 til 80 år. Det regner vi med blir fulgt opp raskt av regjeringen. Samtidig vil vi i Senior Høyre be om at regjeringen vurderer fjerning av aldersgrensen, slik man har det i Sverige og Danmark.

Vi vil at eldre bilførere skal slippe å oppleve å bli ansett som en særlig risikogruppe i trafikken, og at de norske reglene endres slik at de sammenfaller med reglene i våre naboland.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg