La Bergen beholde havnen!

Havnen må bli et utstillingsvindu for et levende sentrum.

Publisert: Publisert:

HJERTE: Bergen havn har gjennom tidene vært byens bankende hjerte, skriver Einar Ebbesen. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Einar Ebbesen
Senterpartiet

Bergen havn har gjennom tidene vært byens bankende hjerte. Som Norges nest største havn er den et knutepunkt for lokal og internasjonal sjøtransport. I tillegg er den en av de største cruisehavnene i Europa.

Bergen havn har som oppgave å stimulere til sjøtransport og forvalte, drifte og utvikle havneområdene. Selskapet skal ivareta kundenes, eiernes og samfunnets interesser.

Med slike vyer og oppgaver var det overraskende å lese Bergensavisen leder lørdag 24. august: «Bare måneder etter at et samlet politisk miljø jublet for at containerhavnen meldte flytting til Ågotnes, slik at det ettertraktede arealet kunne åpnes for konstruktiv byutvikling, vil partiet (Høyre) øke trafikkbelastningen fra 21.000 til 31.000 biler gjennom området.»

Det er ikke trafikken gjennom byen jeg reagerer på, men at containerhavnen skal flyttes til Ågotnes.

Forutsetningen for flytting av containerhavnen har vært at en ny plassering måtte ha nærhet til flyplass og jernbane, samt at det var gode veier. Ingen av disse forutsetningene er til stede på Ågotnes. Det blir heller ikke stilt spørsmål ved forurensingen den økte trafikken mellom Ågotnes og byen vil medføre.

Hensikten med flytting av havnen er at ettertraktede sjønære arealer skulle åpnes for konstruktiv byutvikling. Havnearealene skal bli Bergens svar på Aker Brygge i Oslo. Det er jo blitt så populært å bo ved sjøkanten!

La meg sitere salige filosof Arild Haaland: «Siden vi fikk Handelshøyskolen til Bergen, har alt gått til helvete». Ja, man kan jo undres om det er bompenger og eiendomsskatt byen skal leve av, etter hvert som veletablert virksomhet fortrenges fra byen eller selges for kortsiktig gevinst.

Tenk på gode bergenske virksomheter som Hansa Bryggeri, Bergenske Dampskipsselskap, Bergens Mekaniske Verksteder, Bergens Privatbank og Nordea Bank – tidligere Vestlandsbanken – som nå er svensk. Jeg kan fortsette å liste opp bedrifter som ikke lenger eksisterer, bedrifter som sørget for mange arbeidsplasser.

Men tilbake til havnen. Bergen og Omland havnevesens totale driftsinntekter i 2018 var 172,5 millioner kroner, i all hovedsak generert i Bergen. Havnevesenet sysselsetter 52 personer som helt sikkert kan administrere containerhavnen fra Bergen, selv om mye av virksomheten flyttes til Ågotnes. Hvor mange havnearbeidere som er sysselsatt med lasting og lossing, har det ikke vært mulig å få informasjon om.

Imidlertid vil disse få sin arbeidsplass flyttet til Ågotnes, med de ulempene dette medfører. Bergen havn har vært byens bankende hjerte fra byen ble grunnlagt for 949 år siden. Den gode havnen og beliggenheten har vært av avgjørende betydning, ikke bare for byen, men for hele vår landsdel.

De store handelssentre som en kan besøke uten å betale verken for parkering eller passering av bomstasjoner på rekke og rad, har allerede ført til betydelig butikkdød i sentrum. Med store deler av havnevirksomheten borte fra byen, er Bergen nok et skritt nærmere en død by.

Er det slik vi vil ha det i Bergen by – Vestlandets og alle kystens sjøfarendes hovedstad? La havnevirksomheten bli i Bergen. Vi trenger det liv og den aktivitet den representerer! La havnen bli et utstillingsvindu for et levende sentrum. Vi må ikke nok en gang tillate økonomene å ødelegge byen i sin streben etter kortsiktig gevinst!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg