• HØGT SPEL: Når høgskulane blir universitet, kan ein sitje igjen med høgt kvalifiserte folk på smale felt. Det kan gå utover kvaliteten i utdanninga, meiner innsendaren. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Farleg akademisering av høgskulane

Studentar ved høgskulane står i fare for å miste den tette kontakten med næringslivet.