• IKKE FILLERISTET: I juli i år ble det avgjort av Gulating lagmannsrett at det ikke er sannsynlig at et tvillingpar ble filleristet av foreldrene. Det forelå antakelig grunn til å tro at det var snakk om mishandling. I slike tilfeller er det meldeplikt. Dette selv om domstolen kom til at mishandling ikke var sannsynliggjort. På bildet: De biologiske foreldrene til tvillingene i Gulating lagmannsrett. FOTO: Tor Høvik (arkiv)

Det er ikke alltid riktig å melde fra til Barnevernet

At barnet ikke lever under optimale forhold, utløser ikke meldeplikten.