Utsett Bybanen til Fyllingsdalen

Det er flott med bybane, og det er flott med miljø, men helt alvorlig: Dette går ikke særlig bra.

REVURDER: Hvis ikke utbyggingen til Fyllingsdalen revurderes nå, kan vi bli tvunget til å skrinlegge traseen til Åsane, skriver innsender. Bildet er fra utvidelsen av Bybanen ved Store Lungegårdsvannet. Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Tomas Moltu
Sentralstyremedlem, Partiet De Kristne. Styremedlem i Arnatunnelen AS

Byrådsleder Harald Schjelderup ble sitert i Bergens Tidende 13. september på at finansieringen av Bybanen ikke er bærekraftig. Dette til tross for en formidabel utvidelse av bomstasjoner og svært høye bomsatser.

Ingen har våget å gi beskjed, men utbyggingen av Bybanen må revurderes så snart som mulig. Det er allerede pågående arbeider med traseen ut til Fyllingsdalen hvor innbyggerne skal få ett eneste bybanestopp. Totalkostnaden for traseen til Fyllingsdalen er estimert til over syv milliarder kroner.

Det er flott med bybane, og det er flott med miljø, men helt alvorlig: Dette går ikke særlig bra. Arbeidet er kommet så langt at vi har ikke tid til å vente på nye valgløfter om å bremse kostnadsutviklingen.

Beslutningen om den omfattende utbyggingen og finansieringen av Bybanen er tatt på sviktende grunnlag. Hvis ikke utbyggingen til Fyllingsdalen revurderes nå, kan vi bli tvunget til å skrinlegge traseen til Åsane.

Vi har også andre store behov for infrastruktur. I Bergen har vi ventet over 50 år på at Arnatunnelen skulle bli bygget. Nå settes det opp bomstasjoner i Grimesvingene for å finansiere Bybanen til Fyllingsdalen. Dette henger ikke på greip.

Bompenger kan forsvares når det brukes til vei, tunnel eller bro, men finansieringsmodellen som bystyret har vedtatt, er ikke holdbar.

Stopp, tenk, og vis mot. Innbyggerne i Bergen er for høyt belastet med bompenger allerede. Vi trenger ikke en ny forkledning med veiprising. Det gir høyere kostnader for alle som trenger en bil, og det gir en overvåking av alle som kjører bil.

Gjør en kostnadsvurdering av å stanse Bybanen på Minde, og utsett gjennomslaget til Fyllingsdalen. Bergenserne har nådd metningspunktet med bompenger, men ønsker seg Ringvei øst med tunnel til Arna.