Slå ring om EØS-avtalen

DEBATT: Før me seier opp ein viktig avtale, må me ta i bruk handlingsrommet som er.

Publisert: Publisert:

FANTASTISK PERIODE: EØS-avtalen har tent oss godt. Dei siste 25 åra har vore ein fantastisk periode for å skapa arbeidsplassar på Vestlandet og i resten av Norge, skriv innsendaren. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Eirik Haga
Ordførar i Vaksdal (Ap)

EØS-avtalen er fundamentet i forholdet vårt til Europa. Det har aldri vore viktigare med ein juridisk avtale som sikrar Norges interesser enn no. Me er avhengig av handel med omverda.

No kjempar SV, Sp og delar av Frp for at Norges forhold til Europa skal snuast på hovudet. Den breie EØS-avtalen som sikrar norske varer, tenester og folk i utlandet, skal anten reforhandlast eller erstattast med enkeltavtalar. Det er ein særs dårleg idé.

På 1990-talet forhandla Norge og dei då seks andre EFTA-landa fram EØS-avtalen med 14 land i EU. Det var eit godt politisk handverk. Ein eventuell ny avtale må Norge – eventuelt med tre små EFTA-land – forhandla fram med 28 – tjueåtte – EU-land. Det blir ei langt tøffare oppgåve enn på 1990-talet.

Les også

Maduro må settes under press

USAs president Donald Trump sjokkerer verda med handelskrig og tollmurar. Storbritannias brexit skaper utryggleik. I Tyskland veks ytre høgre. Demokratiet er utfordra i fleire europeiske land. Verda er meir uroleg. Då treng me føreseielege rammer i vårt forhold til eksportmarknaden, og EØS-avtalen er det beste verktøyet og viktigare enn nokon gong.

Sidan 1994 har me hatt full tilgang og rettsvern for våre varer og tenester i EU. EØS-avtalen har tent oss godt. Dei siste 25 åra har vore ein fantastisk periode for å skapa arbeidsplassar på Vestlandet og i resten av Norge. Arbeidsplassar i eksportverksemdene gjev velferd, tryggleik og levande lokalsamfunn. Utan dette rettsvernet tapar norske verksemder. Det vil igjen gje utrygge arbeidsplassar.

Les også

Ny folkeavstemning er eneste vei

Likevel utfordrar EØS-avtalen med t.d. fri flyt av arbeidskraft løns- og arbeidsvilkåra i fleire bransjar, særleg i bygg- og anlegg. Storting og regjering må ta politiske grep får å bøta på ulempene. Det gjorde fleirtalet på Stortinget då dei i fjor vedtok å stramma inn på bruken av innleigd arbeidskraft. Dette er eit godt døme på korleis me kan hindra at EØS-avtalen gjev eit mindre rettferdig arbeidsliv.

Kommunane er store innkjøparar av varer og tenester. Kommunane må vera like tydelege som stortingsfleirtalet i å bruka innkjøpsmakta til å stilla krav om lærlingar, faste tilsetjingar, fagkompetanse og ryddige løns- og arbeidsvilkår. Før me seier opp ein viktig avtale, må me ta i bruk handlingsrommet som er.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg