Norge har aldri hatt en mer ambisiøs klimapolitikk

Det er lite treffende å presentere tallene på utslipp i 1990 i en kritikk av en regjering som tiltrådte i 2013.

Publisert Publisert

GRADVIS: Det er riktig at utslippskuttene i årets statsbudsjett ikke er tilstrekkelig for å nå regjeringens ambisiøse mål. Årsaken er at regjeringen for hvert år frem mot 2030 legger opp til å kutte mer i utslipp enn året før, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Carl Jannik Egenberg Lindbæk
    Nestleder i Høyres studenterforening i Bergen
  1. Leserne mener

Honoria Bjerknes Hamre uttrykker bekymring over regjeringens klimapolitikk i et innlegg i BT 13. november. Kritikken er lite treffende for politikken regjeringen har ført.

Norge har forpliktet seg til å følge EUs klimamål om 40 prosent kutt av utslippene innen 2030 sammenliknet med tallene fra 1990. Bakgrunnen er at Solberg-regjeringen har knyttet klimapolitikken opp mot EUs. Det innebærer at Norge aldri har hatt en mer forpliktende og ambisiøs klimapolitikk.

I Hamres innlegg blir Norge fremstilt som en klimaversting sammenliknet med andre europeiske land fordi vi har økt klimautslippene med 23 prosent siden 1990. Men det er lite treffende å presentere tallene på utslipp i 1990 i en kritikk av en regjering som tiltrådte i 2013.

Tall som ble publisert av SSB tidligere i år, viser at utslippene var 1,7 prosent lavere i 2017 enn året før. Det var også tilfellet i 2016. Faktisk er utslippene på nivå med utslippene i 1995. Så er det riktig at utslippskuttene som skisseres i årets statsbudsjett, ikke er tilstrekkelig for å nå det ambisiøse målet regjeringen har satt. Årsaken er at regjeringen for hvert år frem mot 2030 legger opp til å kutte mer i utslipp enn året før.

Det er bra at folk forventer mye av klimapolitikken. Men samfunnet må få tid til å tilpasse seg, og politikken må få tid til å virke.

Hamre peker også på at kjøp av klimakvoter er ansvarsfraskrivelse fra Norges side. Det er ingen tvil om at også Norge må gjennomføre store utslippskutt. Klimavennlig teknologi er fremtiden, og Norge har ikke råd til å havne bakpå denne utviklingen.

Klimautfordringene følger ikke landegrenser. Dersom utslippene kan kuttes mer i Polen for en million kroner enn i Norge, er det for meg åpenbart hvor denne millionen skal brukes: Der det er best for miljøet, der det gir best mulig resultat til den mest gunstige prisen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg