Nynorsken dør ut på Vestlandet

DEBATT: Desto færre nynorskbrukere, jo mer aggressive og kravstore blir nynorskaktivistene.

SVEKKET: Nynorsken ligger for døden 122 år etter at opphavsmannen Ivar Aasen gikk bort, skal vi tro innsenderen. Scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

Arve Waage
Viseformann i Bokmålsforbundet

I et helsides innlegg i BT 18.02.19 forsøker Georg Arnestad ved Høgskolen på Vestlandet å fremstille Vestlandet som «nynorskland», og vil derfor ha mer nynorskbruk i landsdelen.

Riktignok er Vestlandet den eneste landsdel hvor det finnes en nynorskandel av betydning, men nynorskbrukerne utgjør langt fra noe flertall i landsdelen. Dette finnes det god statistikk på. Skattedirektoratets målformstatistikk (2017), vedrørende valgt målform i skattemelding, viste at 68,0 prosent av innbyggerne på Vestlandet valgte bokmål. Blant ungdommen er nynorskandelen svært lav. Blant avgangselevene i den videregående skole (2018) valgte bare 21,7 prosent nynorsk. Forsvarets målstatistikk (2017) viste at kun 7,8 prosent av vestlandsungdommen valgte nynorsk. Ser vi på det nye storfylket Vestland, så viste skattemålformstatistikken at hele 60,5 prosent av innbyggerne valgte bokmål.

Les også

Les også Georg Arnestads innlegg: «Bokmålsbank i nynorskland»

Ved Universitetet i Bergen er bare 9,7 prosent av studentene nynorskbrukere. Men desto færre nynorskbrukere, jo mer aggressive og kravstore blir nynorskaktivistene.

Arnestad viser til at det nye Vestland fylke og Høgskolen på Vestlandet begge har valgt nynorsk som hovedmål, noe han hevder er naturlig og problemfritt.

I et demokratisk samfunn er det verken naturlig eller problemfritt at et mindretall bestemmer over et flertall.

Arnestad bruker mesteparten av sitt innlegg i BT til å argumentere for at Sparebanken Vest bør «ta eit ansvar for nynorsken, dette av respekt for kundane». Det er imidlertid all grunn til å tro at bokmålsbrukerne utgjør det store flertall av bankens kunder. At banken da hovedsakelig bruker bokmål, er derfor i overensstemmelse med kundenes ønske.

De eneste som har et ansvar for nynorsken, er nynorskbrukerne selv. Og da snakker jeg om de frivillige nynorskbrukere, ikke tvangsbrukerne. Uten nynorskbrukere, ingen nynorsk.

Solen i ferd med å gå ned for nynorsk på Vestlandet.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg