• FÅR KRITIKK: «Lyst #2» framstår som eit reaksjonært normaliserings- og estetiseringsforsøk, prakka på bergensarane av ein direktør som bedyrer at «sexarbeid foregår i det private, intime rom», at folk skal få «lyst til å reflektere rundt sexarbeiderens rolle og funksjon i vårt samfunn» og at «ingen i forestillingen sier at prostitusjon er noe forferdelig», skriv Anne Kalvig. FOTO: Eirik Brekke

Festspela i Bergen frontar lovbrot

Festspela sitt val- og omtale av «performancen» «Lyst #2» røper total kunnskapsløyse og alarmerande haldningar til prostitusjon.