Mageplask for eldreministeren

Regjeringens eldrereform «Leve hele livet» er fremmet. Den er trist lesning, som ikke burde gått gjennom internkontrollen.

Publisert Publisert

RAKNER: Regjeringen vil prøve å endre de mange små tingene, samtidig som systemet rakner i det store, skriver Kjersti Toppe i sitt innlegg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Kjersti Toppe
    Stortingsrepresentant for Senterpartiet, helsepolitisk talsperson

Men mest av alt er den et eneste stort mageplask for regjeringens eldreminister. Da den nye regjeringen sto på Slottsplassen i januar, var eldreministeren den store nyheten.

Forventningene til den nye statsråden har vært store. Eldrereformen som nå lanseres, var svennestykket. Den prøven ble ikke bestått.

Stortingsmeldingen har en fin layout og artige bilder. Men det stopper der, for en nasjonal eldrereform er den ikke. Sykepleierne kaller den en bløff.

Da reformen ble presentert, uttalte statsminister Erna Solberg at eldreomsorg handler om de mange små tingene. Regjeringen vil prøve å endre de mange små tingene, samtidig som systemet rakner i det store.

Et eksempel er meldingens fokus på mat, hvor det står at « kommunene bør tilby eldre brukere av helse- og omsorgstjenester næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt, er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov og serveres i en hyggelig ramme.»

Ja vel, ja. Var det noen flere ønsker? Hvordan vil regjeringen egentlig sørge for at dette skjer? Jo, det skal kommunene i stor grad finne ut av selv. Kommunestyrene må lage en plan.

En ny eldreomsorgsreform burde i det minste innfri to viktige krav:

1. Konkrete målsettinger og tiltak.

2. Faktisk finansiering.

Dette mangler i regjeringens nye reform.

De siste årene har regjeringen stått for en stor oppgaveoverføring fra sykehus til kommunene.

Syke eldre innlagt på sykehus blir utskrevet for tidlig, mange opplever uverdige forflytninger, legedekningen på sykehjem er fremdeles katastrofalt lav. Mange eldre overmedisineres, tusenvis av eldre hjemmeboende med demens står i kø for et dagaktivitetstilbud. Pårørende overses og blir utslitt.

Men eldreministerens melding varsler ingen systemendringer.

At eldre blir inaktive, trenger vi ingen melding for å vite. Men vi trenger tiltak som virker.

Å ha mål om å gi all eldre én times aktivitet hver dag, er noe Senterpartiet har fremmet forslag om før – og blitt nedstemt. Men vi lanserte samtidig en finansieringsordning for at dette kunne skje.

Regjeringen kommer bare med ideen.

Stortingsmeldingen om den nye eldrereformen burde ikke gått gjennom internkontrollen. Høyres helsepolitiske Sveinung Stensland velger å løfte frem, som den eneste saken, at regjeringen vil tilrettelegge bedre for sex blant eldre på sykehjem. Det forteller mye og fokuset.

Selvsagt er de mange små tingene viktig, men først bør vi kanskje sikre at eldre får forsvarlige tjenester.

Intet mindre.

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg