Hva med litt selvransakelse, biskop Nordhaug?

Tros- og livssynssamfunn må reflektere over om oppleggene de tilbyr skolene, er forkynnende.

Publisert Publisert

MOTTAR KLAGER: Foreldre ringer ikke til Kirken for å klage, de ringer til oss i Human-Etisk Forbund, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Paul André Sommerfeldt

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Nestleder Human-Etisk Forbund
  1. Leserne mener

Biskop Halvor Nordhaug mener Human-Etisk Forbund Bergen kommer med «ubegrunnede mistanker». Den norske kirke bør heller reflektere over om noen av de oppleggene som Kirken har ute i skolen, kan være forkynnende.

Nordhaugs bevis for at «Vandring i bibelen» ikke er det, er at ingen skoler har ringt til dem for å klage. Foreldrene ringer til oss, det har de gjort i mange år. De klager også til kommunen og fylkesmannen.

Les også

Les innlegget som startet debatten: – Trossamfunn skal ikke overta SFO

Det er ingen tvil om at «Vandring i Bibelen» er problematisk. Det har blitt kritisert i årevis, og det har en klart forkynnende vinkling. Jeg tror ikke at Kirkens ansatte mangler integritet. Jeg forventer at de gjør jobben sin som trosopplærere. Mange steder, som i Salhus sokn i Bergen, har Kirken og skolene en samarbeidsplan som skaper en klar kvalitativ forskjell på undervisningen i kristendom og de andre.

Nordhaug, du spør om «HEF totalt vil blokkere all formidling av gudstro i SFO-tiden»? Formidling av gudstro, forkynnelse, er ulovlig i norsk skole.

Å ha et livssynsåpent samfunn gir ikke en blankofullmakt til trossamfunn som vil inn i skolen. De skal ha gode muligheter ute i det offentlige rom, men i institusjoner som skolen skal vi derimot legge opp til felles aktiviteter, som alle barn kan delta på. Uavhengig av tro.

Du kan gjerne tilby aktiviteter samtidig som SFO, Nordhaug, men ikke som en del av eller gjennom SFO. Det klarer fotballklubben til ungene mine, da klarer Kirken det. God jul.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg