Kryss en kvinne!

Det er fortsatt hvite menn som pusher 50 som dominerer i de folkevalgte organene. Det er ikke godt nok.

Publisert: Publisert:

DEMOKRATI: Skal vi ha et demokratisk valg, må flertallet krysse av for kvinner for å bedre kjønnsbalansen, skriver Ronja Breisnes. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ronja Breisnes
Bystyrerepresentant i Bergen (Ap)

Dette kommunevalget gleder jeg meg til å bruke stemmeretten. Og jeg gleder meg til å gi slengere og personstemmer til dyktige, modige, smarte og morsomme kvinner som jeg ønsker skal representere meg.

Da jeg selv stilte til valg for første gang i 2015, brukte jeg anledningen til å gi en slenger til kandidater fra andre partier. Som Hilde Maria Boberg fra SV og Anine Frølich fra Høyre. Ikke fordi vi alltid er enige om politikk, men fordi jeg vet at de er dyktige og hardtarbeidende kvinner som har mye å komme med.

I disse dager er valgkampen godt i gang, og stemmelokalene er åpne. Kandidatene på listene skal representere et bredt spekter av befolkningen, både basert på kjønn, yrkesbakgrunn, alder og bosted. Selv om disse faktorene er vanlig praksis å ta hensyn til, ser vi at ikke alle blir like godt representert i demokratiet.

Det er fortsatt hvite menn som pusher 50 som dominerer i de folkevalgte organene. Selv om valgresultatet i 2015 endte med tidenes største kvinneandel, på 39 prosent, er dette langt ifra godt nok.

Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen, er kvinner over 60 og unge kvinner dårligst representert i kommunestyrene. Når så få som 30 av 426 kommunestyrer i Norge har flere kvinner enn menn, er ikke dette lenger et uheldig resultat av et enkeltvalg. Det er et strukturelt problem.

All den tid partier stiller til valg med lister som ikke speiler det samfunnet vi lever i, får vi ikke et fullverdig demokrati. Desto mer skummelt er det å gå gjennom listen til bompengepartiet. Til forskrekkelse kan man se at så få som 16 av 50 listekandidater til årets lokalvalg er kvinner. Det er veldig lite ambisiøst for fremtiden.

Skal vi ha et demokratisk valg, må flertallet av velgerne bruke personstemmer, og flere må krysse kvinner for å bedre kjønnsbalansen mellom kvinner og menn. Det er et samfunnsproblem når demokratiske organer som fylkesting og kommunestyrer ikke representerer befolkningen for øvrig.

På tross av at de fleste etablerte politiske partier har en form for kjønnsfordeling på sine kandidatlister, kan man se en klar skeivfordeling i hvor mange kvinner og menn som blir valgt inn i folkevalgte organer.

Vi trenger nye synsvinkler som utfordrer etablerte tankesett. Og det bør enda flere kvinner og menn sørge for at vi får, ved å være bevisst når vi bruker stemmeretten. Så mens vi venter på neste mulighet til å gå til stemmeurnene, håper jeg flere bruker tid på å tenke over hvem vi ønsker at skal representere oss.

Kanskje du og ender opp med å krysse en kvinne?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg