Angst for korona er en fordel for de fleste

Den naturlige angsten styrker vår evne til å overleve.

Publisert Publisert

Det er viktig å tenke at vi er i en unntakstilstand som vil gå over, skriver psykolog Leif Johnny Mandelid. Foto: Shutterstock/Scanpic

Debattinnlegg

  • Leif Jonny Mandelid
    Spesialist, klinisk psykologi

Vi er kastet inn i en krevende tid. Så å si over natten bråvåkner vi til en hverdag hvor det meste av det vi forventer skal skje, ikke skjer, eller skjer på en helt annen måte.

Det skaper forvirring, utrygghet og angst. Hva gjør vi når skinnegangen plutselig er borte?

Vi opplever å bli invadert. Ikke av en fremmed makts stridskrefter, men av en usynlig og uforutsigbar fiende innenfor våre egne grenser. Det er i en slik situasjon både forventet og ønskelig at de fleste av oss opplever mer redsel og angst enn til vanlig.

Redselen er både en reaksjon på en reell trussel, og følgen av hvordan vi fortolker faren ved den. Det første er rasjonelt, det andre kan være irrasjonelt.

Økt angst er i denne situasjonen en del av vår naturlige overlevelsesevne: Den gjør oss mer årvåkne og påpasselige, slik at vi ikke utsetter oss for unødig risiko. Slik blir fordelen med angsten større enn ubehaget for de fleste av oss.

Angsten de fleste kjenner på nå, har altså ikke noe med psykisk lidelse, eller psykisk sykdom å gjøre. Koronaviruset er en reell trussel mot helsen til de fleste og mot livet til langt færre.

Frykt har et avgrenset og synlig objekt, som for eksempel biltrafikk eller brann, og vi kan lettere skaffe oss en følelse av kontroll. Koronaviruset er ikke synlig for det blotte øyet og umulig å lokalisere uten hjelpemidler. Frykten for viruset får dermed en kvalitet som minner mer om angst enn frykt.

Angsten for det ukjente bor i oss alle og i ytterste konsekvens som angsten for å dø, men den angsten er også naturlig. Det er bare det at de fleste av oss har begravd den så godt, at vi trenger påminnelser eller rystelser for å få kontakt med den.

Det er denne dypereliggende angsten vi også får kontakt med nå: At vi selv, eller noen av våre kjære, skal bukke under for viruset. Men normalt sett styrker denne naturlige angsten oss i evnen til å overleve, så sant vi ikke får panikk.

Får vi panikk, kan angsten derimot virke mot sin hensikt. Vi kan for eksempel storme til butikken og hamstre mat. Slik kan vi bli smittebærere som utsetter andre for fare.

I relasjon til andre mennesker har vi vent oss til ulike grader av nærhet og distanse. I en tid med karantene og hjemmekontor kan slike behov bli truet og satt på prøve.

Ensomme kan føle seg mer alene. De som trenger å være mer for seg selv, kan føle seg invadert av andre. Par som trenger å være mer fra hverandre, kan begynne gå hverandre på nervene.

Da kan det være viktig å tenke at vi er i en unntakstilstand som vil gå over. Kanskje vi nå vil forstå viktigheten av overlevelse gjennom fellesskapet bedre.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg