Uverdige lokaler

De av våre elever som får angstanfall og må få trekke pusten i løpet av skoledagen, får ingen uteområder eller skjerming på Danmarksplass.

Publisert Publisert

FLYTTES: Bergen Kyrre skole er for vgs-elever som ikke makter å gå i vanlig skole pga. psykiske problemer. Nå skal den flyttes fra Øvregaten til Danmarksplass mot elevene og lærernes vilje. Ragnhild Hagen Ystad (bildet) er lærer ved skolen. Foto: privat/ Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Ragnhild Hagen Ystad
    Lærer ved Kyrre videregående skole
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Attraktiv og nyskapende». Dette mantraet møter alle i Hordaland fylkeskommune når jobb-PC-en slås på. På fylkeskommunens nettside om videregående opplæring står følgende: Hovudmålet for den videregående opplæringen i Hordaland for skuleåret 2016–2018 er auka læringsutbytte og fullføring. Dette må være en fylkeskommune som setter seg høye – og viktige – mål!

Ragnhild Hagen Ystad Foto: Privat

Men det kan som kjent være langt mellom teori og praksis. Ansatte ved Kyrre skole spør seg nå om det virkelig er «attraktivt og nyskapende» å jobbe for økt læringsutbytte og fullføring?

Kyrre videregående skole er en avdeling under Bergen Katedralskole og tar imot elever fra alle videregående skoler i Hordaland. I dag holder vi til i eget bygg i Øvregaten i Bergen sentrum. Felles for våre elever, i dag rundt 120 stykker, er at de har en uttalt psykisk lidelse som de er i behandling for. Vi har elever med invalidiserende angstlidelser, med ADHD-, ADD- og Asperger-diagnose, med diagnoser innen spiseforstyrrelser, med bakgrunn fra rus og med depresjoner, ofte som følge av massiv mobbing. Manglende tiltro til egne evner preger de fleste av elevene vi får inn.

Les også

Psykisk syke elever flyttes mot sin vilje

Hos oss kan elevene ta de fagene som kreves for fullt vitnemål innen studiespesialiserende retning. De følger samme læreplan og tar samme eksamener som andre. Men vi tilbyr skjermede omgivelser med færre elever i klassen, og skolen har en tilbaketrukket beliggenhet. For våre elever er slike forhold avgjørende for at de skal lykkes; de har ikke klart å fungere i store klasser ved andre skoler. Behandlingsapparatet formidler det samme. Kyrre skole er, med stor sannsynlighet, et av de viktigste tilbudene mot frafall i videregående skole.

Det har vært planen siden 2012 at Kyrre skole må flytte fordi lokalene i Øvregaten forfaller og er for små. Representanter fra Kyrre har vært på befaring i et par andre lokaler i Bergen sentrum, men byggene er trukket tilbake før skolen har rukket å takke ja. Og tiden har gått.

SKAL FLYTTES: Joackim Wamstad og Cynthia Robles setter pris på at Kyrre skole i Øvregaten har uteareal. Det får de ikke i Solheimsgaten. De synes planene om å flytte skolen til Danmarks plass virker lite gjennomtenkte, og føler de har lav prioritet som elevgruppe. Foto: Rune Sævig

Men med en plutselig iver påviste Bergen kommune i løpet av inneværende skoleår skader ved bygget i Øvregaten, og nå må vi må ut raskt. Like ivrig har fylkeskommunens opplæringskontor plutselig presentert planen om at vi skal inn i noen næringsbygg på Danmarksplass. Disse kan leies 10 år frem i tid. Ja, faktisk er husleien allerede betalt for det kommende skoleåret. Bestemmelsen om flytting kommer til tross for at Kyrres fremtid ikke er tatt med i fylkeskommunens skolebruksplan.

Lærerne ved Kyrre skole opponerte mot flytteplanene i et brev til opplæringsavdelingen. I svarbrevet var ikke ett av våre argumenter tatt i betraktning, og der heter det at flytteplanene er vedtatt og iverksettes fra høsten 2017. Svarbrevet var for øvrig en oppvisning i tendensiøs behandling. Vi leser mellom linjene en nedlatende, i beste fall fullstendig uvitende, holdning rettet mot vår elevgruppe. Ikke ett pedagogisk argument for flytting er fremlagt, og det er nærliggende å tro at økonomi er eneste begrunnelse. Slik nedprioritering vitner ikke om at fylkeskommunen tar økt læringsutbytte og fullføring på alvor.

Vi er vant til kummerlige undervisningsforhold, men de nye lokalene på Danmarksplass er en forverring. I tillegg kommer at undervisning ikke er det eneste Kyrre skole tilbyr. Like viktig er det at elevene får avgjørende sosial trening i et trygt og oversiktlig miljø. Dette synet støtter Rådet for psykisk helse:
«Skolen må være et trygt og godt sted å komme til […]. Sett trivsel på dagsorden: Sosiale ferdigheter beskytter mot psykiske lidelser, og skolen er en viktig og riktig arena å oppøve sosiale ferdigheter på»

Les også

Presset ødelegger meg

Å få elever med skolevegring til skolen, er en utfordring, og dette vil utvilsomt forsterke seg med beliggenhet på Danmarksplass. Elevene våre vil måtte bytte kollektivtransport underveis, og det vil gjøre terskelen enda høyere for å komme tilbake til en normal skolehverdag. Det vil videre kunne være en stor belastning å måtte gå av på samme holdeplass som mange av de rundt 1000 elevene fra Årstad videregående skole. Etter dette må elevene forsere en undergang som for mange med angstlidelser kan virke svært skremmende.

På den andre siden møter de en skole som skal dele inngang med butikker og et lavprishotell. De av våre elever som får angstanfall og må få trekke pusten i løpet av skoledagen, får ingen uteområder å holde til på. Lokalene på Danmarksplass tilbyr minimalt med skjerming for våre elever.

Vi forstår at økonomi må legges til grunn for avgjørelser. Vi krever heller ikke lokaler som minner om dem som de videregående skolene Amalie Skram eller Nordahl Grieg har fått. Men vi krever et minimum av forståelse for Kyrre skoles egenart. Hos Rådet for psykisk helse heter det at ungdom får det ikke bedre av at hjelpeinstanser skyver dem mellom seg. Der heter det også at det er viktig å signalisere klare forventninger om at elevene er ønsket på skolen.

En instans som faktisk har vært nyskapende, er Kyrre skole selv. Prosjektet Kyrre Goes Campus har hjulpet mange elever i overgangen til høyere studier. I praksis foregår det ved besøk til universiteter og høgskoler og ved møter med lærestedenes rådgivere. Hordaland fylkeskommune vet kanskje at dette nyskapende prosjektet oppsto ved Kyrre skole? Men er den kjent med at prosjektet har inspirert mange tilsvarende skoler i landet?

Nå må man la seg inspirere av noen av disse igjen, slik som avdeling Shøning ved Trondheim Katedralskole som faktisk har investert i denne elevgruppen.

Det å være attraktiv og nyskapende må faktisk må koste litt mer, også litt mer plan og arbeid, enn det Kyrre skole er avspist med nå. Å skuffe våre elever unna i uverdige lokaler på Danmarksplass er ikke uttrykk for langsiktig satsing mot frafall.

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg