Drikkevannet i Bergen er trygt!

Bergen kommune leverer kvalitetssikkert drikkevann, uten mikroplast.

Publisert Publisert

RENT VANN: Her i Bergen er vi trygge på at vi leverer rent vann til folk og fjord, skriver innsenderne fra Bergen kommune. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Gunn Eklund Breisnes
    Kommunikasjonsrådgiver, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
  • Anna Walde
    Rådgiver vannkvalitet, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

Det er forsket lite på mikroplast i innsjøer, inkludert drikkevannskilder. Men vannbehandlingen i Bergen fjerner partikler gjennom koagulering og filtrering, og vi har all grunn til å tro at mikroplasten blir fjernet i denne prosessen. Bergen kommune leverer kvalitetssikkert drikkevann etter drikkevannsforskriften, som stiller krav til produksjon og transport av drikkevann.

Ifølge Folkehelseinstituttet inneholder støv fra vei vesentlig gummipartikler fra bildekk og partikler fra veidekket. Men den største delen av veistøvet inhaleres, og det som eventuelt tilføres vannet får en kraftig fortynning.

Les også

Kan mikroplast havne i drikkevannet?

Selv om vi fjerner uønskede partikler og har strenge kontrollrutiner i vannbehandlingsprosessen, er det likevel viktig å hindre forurensning av drikkevannskildene og tilsigsområdene rundt. Det er derfor restriksjoner mot aktiviteter som ikke er forenlig med vannforsyning, og vi har god kontroll på vanntilsigsområdet. Restriksjonene er nødvendige for å hindre forurensning av drikkevannet vårt.

Vi mangler ennå en standard for å ta prøver og analysere dem når det gjelder forekomst av mikroplast i ferskvannsressurser og drikkevannskilder. Forskningen har fått stadig større oppmerksomhet, og vannbransjen må jobbe videre for å få et riktig bilde av situasjonen. Men her i Bergen er vi trygge på at vi leverer rent vann til folk og fjord!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg