• USIKRE KOSTNADAR: Vi veit enno ikkje kva ei akseptabel trafikkløysing i Sandviken vil koste, skriv artikkelforfattar. FOTO: Ørjan Deisz

Steng Bryggen for biler – i dag

Kvifor vente på Bybanen før vi stengjer Bryggen for biltrafikk?