• KOMPLEKS SYKDOM: Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser, skriver Johanne Magnus. FOTO: Arkivfoto: Marie Havnen

Anoreksi = tynn = suksess?

Kan sammenrøringen av anoreksi, tynnhet og suksess føre til at det usunne presset om idealkroppen styrkes?