Når noen ødelegger våre nasjonalskatter

Noe er galt når man blir straffet hardere for å stjele et maleri, enn for å misbruke et barn.

FOR LAVE STRAFFER: Korte straffer med soning uten innhold fører ingensteds. Hva er logikken i at seksuelle overgrep gir lave straffer, mens tyveri og innførsel av illegale stoffer skal straffes knallhardt? spør innsender. EIRIK BREKKE

Trond Berge Høvik
Faglig veileder, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO)

En religiøs leder i Midt-Norge fikk 8,5 år fengsel for overgrep mot sine to døtre, den ene datteren var under ti år da overgrepene startet. Seksuelt overgrep mot barn under 10 år har en strafferamme på 21 år.

I 2015 ble en mann i 50-årene dømt til fire års fengsel i Bergen tingrett for overgrep mot tre nabojenter i 5-8-årsalderen, og for forsøk på overgrep mot en fjerde jente på åtte år. I dommen kan man lese følgende «Handlingene må sammenlignes med en voldsektsituasjon når det gjelder straffeutmålingen». Les gjerne den setningen et par ganger og la det synke inn. Fire år i fengsel for å ha ødelagt livet til tre, kanskje fire, små jenter.

I 1994 ble maleriet «Skrik» av Munch stjålet fra Nasjonalmuseet. Personen som stjal maleriet, fikk syv års fengsel for tyveriet. Streng straff, tenker noen. Som fortjent, tenker andre. Han stjal tross alt en av våre nasjonale skatter.

Faglig veileder i SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland, Trond Berge Høvik.

Hva menes med «våre nasjonale skatter»? Er det malerier, natur eller noe helt annet?

Den største nasjonale skatten er våre barn og unge. Det er de som skal føre våre verdier videre, ivareta vårt samfunn og gi gode verdier for de neste generasjonene.

En bruker på SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) kan fortelle om tre seksuelle overgrep, hvor alle tre overgrepene ble anmeldt, men samtlige er blitt henlagt. Det er imponerende at brukeren i det hele tatt anmelder andre gang og tredje gang, etter at første sak ble henlagt.

Mange er redde for ikke å bli trodd.

Les også

«Slikt sier du ikke om din far»

Troverdigheten blir en viktig faktor i overgrepssaker. Offeret må gi en god og troverdig forklaring på noe som har vært sjokkerende, krenkende og traumatisk. For noen er dette vanskelig, nesten umulig. Hjernen koblet ut under overgrepet og hukommelsen svikter,

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan melde at i 2011 er minst 1 898 barn i alderen 0–15 år blant ofrene for anmeldte seksuallovbrudd. Det er altså, i snitt, fem anmeldte overgrep mot barn – hver dag!

Hittil i 2017 har over 2600 barn vært inne til tilrettelagte avhør på Statens barnehus. Men problemet stopper ikke der, det kan meldes at 30–50 prosent av seksuelle overgrep blir utført av barn mot barn. Dette er skremmende tall. Noe må gjøres.

Gjennom vår jobb som faglige veiledere på SMISO Hordaland treffer vi mennesker som har opplevd seksuelle overgrep – incest, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Vi treffer mennesker som er suicidale og som ikke ser noen mulighet til å klare å mestre livet. Noen er utsatt for de verste overgrep, de forteller historier du knapt tror er sanne – men de er det. Og overgriperen sitter ikke i fengsel, fordi bevisene ikke var tilstrekkelige. Men beviset sitter foran oss, i rommet og forteller.

Les også

Mor til overgriper: – Vi måtte vende ham ryggen

Forebyggende arbeid er viktig. Opplæring og undervisning til fagpersonell, barne-, ungdoms-, videregående – og høyskoler. Barn og ungdom må få lære om seksuelle overgrep. Og vi voksne snakke om seksualitet før vi snakker om seksuelle overgrep. Det er viktig at våre unge lærer seg dette; at sex skal være frivillig, likeverdig og aldersadekvat og lystbetont.

Men det som haster mest er å øke straffene for overgrep mot barn. Korte straffer med soning uten innhold fører ingensteds. Bergen fengsel har et behandlingsopplegg for dømte overgripere, men da snakker vi om overgripere som innrømmer skyld. Hva med de andre, de som rettferdiggjør sine overgrep?

Gjennomssnittstraff i saker hvor seksuelle overgrep er utført mot barn under 10 år, er 3 ½ år (tall fra 2007). Dette er en katastrofe. Strafferammen er 21 år, men dommene er ikke i nærheten! Hva er logikken i at seksuelle overgrep gir lave straffer, mens tyveri og innførsel av illegale stoffer skal straffes knallhardt?

Overgrep skjer hver dag og overalt, men straffene er latterlige lave. For offeret kan følgene være katastrofale og livsvarige. Noen barn kan bli skadet for en periode, andre barn kan bli ødelagt for alltid. Personer som begår seksuelle overgrep mot barn ødelegger våre virkelige nasjonale skatter.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg