Uvitenhet fostrer ekstreme holdninger

I lys av de islamske grunnverdiene er Norge faktisk blant de ti mest islamske land i verden.

Publisert Publisert

VEILEDNING: Sharia er en veiledning som har som mål å hjelpe dem til å leve i henhold til islamske verdier. Noen av disse grunnleggende verdiene er rettferdighet, ærlighet, medmenneskelighet, bekjempelse av fattigdom, bekjempelse av korrupsjon, tålmodighet, og toleranse, skriver Sayed Sohaib. Foto: Privat/Scanpix

Debattinnlegg

  • Sayed Sohaib
    Masterstudent i Midtøstenstudier ved UiO
  1. Leserne mener

12. juli publiserte Aftenposten en kronikk med tittelen «En tidligere mulims bekjennelse» der en 19 år gammel tidligere muslimsk person skriver om årsakene til vedkommendes frafallenhet fra islam. Denne personen begrunner i all hovedsak sin frafallenhet med at islam er en voldelig religion som vedkommende har blitt indoktrinert med siden barndommen.

Innledningsvis skriver vedkommende «Om du i 2012 hadde spurt meg om jeg ønsket Sharia-lover i Norge, ville jeg uten tvil ha svart ja. I dag mener jeg det stikk det motsatte. Hva skjedde?»

I 2012 var du 14 år gammel. Jeg er veldig usikker på om du i den alderen i det hele tatt visste hva sharia-lover innebærer? Det hadde derfor vært relevant om du hadde utdypet hva du legger i begrepet «sharia-lover». Hvilken oppfatning av sharia-lover var det du som 14 åring ønsket for Norge, som du i dag ønsker det stikk motsatte av? Pleide du å forbinde sharia-lover med drap, krig eller vold? I så fall er det meget skremmende at en ung person uvitende om religion, hadde ekstreme og voldelige ønsker for det norske samfunnet.

Les også

Debatt: Er det islam som driv dem til terror?

Sharia er ikke et sett med lovverk i vestlig forstand. Sharia er ikke en bestemt ting funnet i en bok, eller et sett med reguleringer vedtatt i parlamenter og domstoler. Sharia er for muslimer en veiledning som har som mål å hjelpe dem til å leve i henhold til islamske verdier. Noen av disse grunnleggende verdiene er rettferdighet, ærlighet, medmenneskelighet, bekjempelse av fattigdom, bekjempelse av korrupsjon, tålmodighet, og toleranse. Den koran-baserte delen av sharia omfatter altså i stor grad lovverk knyttet til disse grunnleggende verdiene som igjen er rettet mot det personlige moralske og religiøse aspektet ved muslimenes liv i forhold til Gud, og mot det sosiale og moralske aspektet i forhold til andre mennesker.

Den menneskelige tolkningen av sharia er «fiqh», som omfatter lovverk knyttet til praktiske regler rundt muslimenes dagligdagse handlinger. Denne delen av sharia tar for seg alt fra hvordan en muslim skal utføre sine religiøse ritualer som bønn, faste, og veldedighet til hvordan en skal spise og vaske seg.

I 2010 utførte en forskergruppe ved George Washington University en forskning av Koranen og andre islamske tekster, og ble enige om hva som kan kalles de muslimske grunnverdiene. Deretter sammenlignet de 208 land i verden, og rangerte disse landene etter disse islamske grunnverdiene. Forskernes analyse av islamske tekster viste at gode og velfungerende institusjoner, at lederne skal følge de samme lovene som innbyggerne, at samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, at måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst og bekjempelse av korrupsjon er blant de grunnleggende islamske verdier. I lys av disse islamske grunnverdiene kom Norge på 9. plass. Norge er altså blant de ti mest islamske land i verden, ifølge forskningen.

Som nevnt, den overveldende delen av sharia er tuftet på lover og reguleringer som har til hensikt å promotere, og sikre disse grunnverdiene i samfunnet. Når en skriver at vedkommende nå ikke ønsker «sharia-lover» for Norge, er det de sharia-lovene som har som mål å sikre de nevnte grunnverdiene i samfunnet som man ikke ønsker for Norge eller forbinder man sharia-lover med krig, drap og vold? For meg fremstiller slike individer som forvirret med manglende nødvendig kunnskap om islam. Personer med manglende kunnskap om religion er derfor oftere utsatt for radikale og ekstreme holdninger både som muslim og ikke-muslim.

Les også

Muslimsk menighet samler ungdom mot ekstremisme

Jeg får et bilde av en person som i ung alder slet med identitetskrise, og som følge av det ble tiltrukket av radikale og ekstreme oppfatninger i form av at vedkommende ønsket vold mot det norske samfunnet. Som 19-åring mangler vedkommende fortsatt nødvendig kunnskap om islam, og dermed nå også, på et misforstått grunnlag, uttaler seg om islam. Mangel på kunnskap om religion er en av de største faktorene for ekstremisme og radikalisering – i alle dens former. Jeg får et inntrykk av at vedkommende på grunn av manglende kunnskap om islam har gått fra én ekstrem og radikal holdning til en annen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg