Vi vet hvordan elevene lærer mer

Erfaring, formidlingsevne og klasseledelse kan aldri erstatte tung faglig kompetanse.

Publisert Publisert

MER ENN TID: Gode relasjoner handler ikke nødvendigvis om å bruke mest mulig tid i klasserommet, men å se hver enkelt elev, være en god leder og ha tydelige forventninger, skriver Erik Skutle (H). Foto: Gorm K. Gaare

Debattinnlegg

  • Erik Skutle
    Stortingsrepresentant (H)
  1. Leserne mener

Marit Mjøs skriver i BT 25. juli kritisk om de nye kompetansekravene for lærere. Spesialpedagogen er bekymret på vegne av elevene, men bekymringen er fullstendig ubegrunnet.

Mjøs’ analyse er at lærerne allerede har den faglige kompetansen som er nødvendig for at elevene skal lære mest mulig, og derfor er det unødvendig at alle nå skal ha fordypning i fagene de skal undervise i. Hun mener videre at et slikt krav vil føre til at relasjonene mellom elev og lærer kan svekkes, siden det ikke lenger vil være slik at én lærer kan undervise en klasse i alle fagene.

Premisset om at den faglige kompetansen fullt ut er på plass, er feil. Ifølge en kartlegging fra 2014 mangler 47 prosent av matematikklærerne på ungdomstrinnet fordypning i matematikk, i norskfaget er tallet 43 prosent. På barnetrinnet mangler over halvparten av engelsklærerne fordypning i engelsk.

Erfaring, klokskap, formidlingsevner og klasseledelse er viktige elementer for at barn skal lære, men det kan aldri erstatte tung faglig kompetanse. Det er veldig vanskelig å bli en god matematikklærer uten at du kan matte skikkelig godt.

Les også

Henrik (20) kom gjennom nåløyet på studiet med hardest konkurranse

Lærerens kompetanse er den viktigste faktoren for at elevene skal lære mest mulig. Det er enkelt og greit et faktum. En rekke studier bekrefter dette. En av de mest interessante er fra NTNU, og viser at elever som blir undervist av lærere med fordypning i faget gjør det vesentlig bedre på eksamen. Størst er effekten i matematikk, der elevene oppnår nesten en hel karakter bedre på eksamen dersom de blir undervist av lærere med fordypning i matematikk.

God relasjon mellom lærer og elev er svært viktige, det er alle enige om. Men det er ingenting som tyder på at disse relasjonene vil svekkes som følge av at elevene får bedre fagundervisning.

Gode relasjoner handler ikke nødvendigvis om å bruke mest mulig tid i klasserommet, men å se hver enkelt elev, være en god leder, ha tydelige forventninger, samt en rekke andre ting. Dette klarer dyktige lærere selv om de ikke tilbringer 30 timer i uken i det samme klasserommet. Større faglig kompetanse og selvtillit vil kunne gi mer tid og overskudd til å skape gode relasjoner.

Det er sunt med politisk debatt. Men i dette tilfellet vet vi hva som skal til for at elevene skal lære mer. Vi trenger handling. Vi vet at lærerens fagkompetanse er helt avgjørende. Vi må sørge for at de får den kompetansen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg